Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2 - OBSŁUGA RATOWNICZA BASENU MILENIUM SPA PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 122935 - 2015)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

 

Kołobrzeg, 26.08.2015

CSiR.271.2.2015.KJG

 

 

 

 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące

zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu

 

na obsługę ratowniczą basenu Milenium Spa przy ul. Łopuskiego 38 w Miejskim Ośrodku Sportu                       i Rekreacji w Kołobrzegu.

 

 

   Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie:

 

Treść zapytania:

Z treści siwz oraz odpowiedzi na pytanie z dnia 25.08.2015 nie wynika jasno ilu ratowników powinno pełnić służbę na jednej zmianie na pływalni Milenium Spa w Kołobrzegu. Zamawiający pisze jedynie o minimalnej liczbie ratowników wodnych jakimi powinien dysponować Wykonawca (3 ratowników), a nie o liczbie ratowników wodnych pełniących służbę na jednej zmianie. Proszę o sprecyzowanie.”

 

 

Odpowiedź zamawiającego:

Zgodnie z § 2 ust. 1 projektu umowy wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w okresie od dnia 01.10.2015 r. do dnia 30.09.2016 r., w wymiarze 15,5 godz. dziennie – również w soboty, niedziele i święta oraz dni wolne od pracy – zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Oznacza to, że codziennie przez 15,5 godz. na basenie winno znajdować się co najmniej trzech ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego.

 

Jacek Banasiak

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.