Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O WYBORZE - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38

Archiwum Zamówień Publicznych

 

 

Kołobrzeg, dnia 09.05.2016

CSiR.271.2.2016.KJG

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wymianę parkietu drewnianego            w hali widowiskowo – sportowej Milenium w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38.

 

 

   Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „W ymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo – sportowej Milenium                               w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 ” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez wykonawcę HEMET Sp. z o.o. ul. Sulechowska 39A, 65-022 Zielona Góra . Wykonawca ten zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 469.948,56 zł brutto oraz 5 letnią długość gwarancji jakości i otrzymał maksymalną liczbę punktów w obu kryteriach.

 

Termin podpisania umowy z wybranym wykonawcą wyznaczono na dzień 17.05.2016 r.

 

Jednocześnie realizując zapis art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, poniżej przekazuję informacje                                    o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny                          i porównaniem złożonych ofert.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła następująca oferta:

 

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja oferty

 

1.

HEMET Sp. z o.o.

ul. Sulechowska 39A

65-022 Zielona Góra

Cena oferty: 80,00 pkt

Długość gwarancji jakości: 20,00 pkt

 

RAZEM: 100,00 pkt

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Bejnarowicz

 

   Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.