Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O WYBORZE - OBSŁUGA RATOWNICZA BASENU MILENIUM SPA PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 122935 - 2015)

Archiwum Zamówień Publicznych

Kołobrzeg, 07.09.2015

CSiR.271.2.2015.KJG

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na obsługę ratowniczą basenu Milenium Spa przy ul. Łopuskiego 38 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

 

 

   Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.   „O bsługa ratownicza basenu Milenium Spa przy ul. Łopuskiego 38 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

  Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, złożoną przez wykonawcę MULTIGRUPA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 20/21 lok. 15. Wykonawca ten zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 198.648,00 zł brutto i otrzymał maksymalną liczbę punktów w obu kryteriach.

  Zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego                             w przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta po upływie 5 dni od przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną.

 

Jednocześnie realizując zapis art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, poniżej przekazuję informacje                                    o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny                          i porównaniem złożonych ofert.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja oferty

 

1.

WODNE POGOTOWIE RATUNKOWE

UL. POLANA SZAFLARSKA1/38

34-400 NOWY TARG

Cena oferty: 66,67 pkt

Termin płatności: 5 pkt

RAZEM: 71,76 pkt

2.

MULTIGRUPA SP. Z O.O.

UL. RYNEK 20/21 LOK. 15, 50-111 WROCŁAW

 

Cena oferty: 85 pkt

Termin płatności: 15 pkt

RAZEM: 100 pkt

3.

KONSORCJUM FIRM:

FUNDACJA WODNA SŁUŻBA RATOWNICZA

AL. GEN. J. HALLERA 80/2, 53-324 WROCŁAW – LIDER

BUD-BLOK KAROL WASIELEWSKI

UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO14/8, 70-346 SZCZECIN – PARTNER

Wykonawca w wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie uzupełnił brakujących dokumentów.

 

Wykonawca nie spełnia warunków udziału             w postępowaniu, wykonawca wykluczony na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp. Oferta odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

UL. SOWIŃSKIEGO 68, 70-236 SZCZECIN

Cena oferty: 65,54 pkt

Termin płatności: 15 pkt

RAZEM: 80,54 pkt

5.

SZKÓŁKA PŁYWACKA DEPKA KAROL TORCZ

UL. ŁOPUSKIEGO 38, 78-100 KOŁOBRZEG

 

Cena oferty: 73,09 pkt

Termin płatności: 15 pkt

RAZEM: 88,09 pkt

 

 

Jacek Banasiak

Z – ca Dyrektora ds. Technicznych

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.