Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

POPRAWIONA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - Modernizacja systemu CCTV do monitorowania imprez masowych w hali Milenium MOSiR w Kołobrzegu (BZP 168439 - 2013, 174199 - 2013)

Archiwum Zamówień Publicznych

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 168439-2013 z dnia 2013-08-23 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - Kołobrzeg
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV wraz z rejestracją dźwięku dla Hali Milenium w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Zasadniczym zadaniem systemu będzie nadzór i rejestracja imprez...

Ogłoszenie nr 174199-2013 z dnia 2013-08-30 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.


 Termin składania ofert: 2013-09-10 , 9:30.

 


Do pobrania:

1. Poprawiona dokumentacja projektowa: Specyfikacja techniczna, przedmiar, kosztorys, opis projektu wykonawczego, rysunki projektowe.

2. Ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia), projekt umowy, pytania i odpowiedzi - 1.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.