Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI - Utrzymanie czystości I porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść I dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 489562 - 2012)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

Kołobrzeg 14.12.2012

CK .271.8.2012

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 1

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„ Utrzymanie czystości I porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść I dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – punkt 5 uzupełnianie podajników dla psów:

  1. Czy podajniki są już zamontowane w obrębie plaży, w miejscach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia ?

  2. Jeśli nie , to czy wykonawca musi w ofercie uwzględnić koszt zakupu i montażu 7 szt. podajników? Na rynku jest wiele różnych modeli podajników z woreczkami na psie odchody różniących się między sobą ceną. Jeśli to wykonawca ma zakupić podajniki , to jakie mają być ich parametry, m.in. wygląd/forma, rodzaj materiału z jakiego mają być wykonane, sposób mocowania w podłożu itp.? Parametry te będą miały wpływ na kwotę zaproponowanej w przetargu oferty .

Ad.1,2 Należy uwzględnić montaż i zakup podajników takie które funkcjonują na terenie miasta. Sposób montowania- trwałe połączenie z gruntem- wylanie małej podstawy betonowej 70 x 70 cm .

  1. Podana w opisie przedmiotu zamówienia lokalizacja podajników jest dość ogólna . W jakich odstępach mają być zamontowane podajniki? Zamawiający przedstawi wytyczne dotyczące lokalizacji , np. przy wydmie, przy zejściu na plażę itp., czy wybór lokalizacji zaproponuje wykonawca kierując się np. najkorzystniejszymi warunkami do ich montażu

Ad.3. Zamawiający przedstawi szczegółowe rozmieszczenie podajników – u podstawy wydmy zachowując 5 – metrowy odstęp ( zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Morskim )


  1. Prosi się o podanie przez zamawiającego maksymalnej ilości uzupełnianych woreczków w odniesieniu do jednego pojemnika w określonym czasie, np. na dzień, na tydzień lub miesiąc? Pozwoli to określić koszt utrzymania (tj. koszt wymaganej ilości woreczków, które trzeba zakupić ) jednego podajnika w skali 2 lat obowiązywania umowy, a następnie koszt uzupełniania woreczków we wszystkich podajnikach objętych umową

Ad. 4. Wykonawca usługi prowadzi stały przegląd pojemników tak aby pokrywały się z częstotliwością sprzątania. Podobnie jak w przypadku koszy na śmieci będących na plaży nie można doprowadzić do przepełnienia pojemników na psie odchody . Wykonawca powinien dostosować częstotliwość uzupełniania podajników do pory roku – co pokrywa się proporcjonalnie z korzystaniem z plaży.

  1. Czy Wykonawca musi uwzględnić w kalkulowanej kwocie koszt ewentualnych napraw (remontów ) podajników ?

Ad.5 Wykonawca musi uwzględnić w kalkulowanej kwocie remonty pojemników ale także ich uzupełnienie np. w przypadku zniszczenia .

  1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powierzchni i lokalizacji plaży dla psów. Czy zmiany te będą miały wpływ na ilość obsługiwanych podajników z woreczkami ? Jeśli tak, to jaką maksymalnie ilość dodatkowych podajników przewiduje do ustawienia zamawiający ? Czy koszt ich zakupu i montażu będzie leżał po stronie wykonawcy ? Czy wykonawca ma uwzględnić w kalkulowanej kwocie demontaż podajników z jednego miejsca plaży i ich ponowny montaż w innym? Jeśli tak to ile takich jednostkowych usług należy uwzględnić w kalkulacji ?

Ad.6. Ewentualne zmiany lokalizacji nieść za sobą będą dostawienie dodatkowych pojemników w ilości 3 sztuk.

Pytania dotyczące projektu umowy:

  1. W przypadku § 6 pkt.2 projektu umowy prosi się o doprecyzowanie czy zamawiający ma myśli wartość netto czy brutto ryczałtowego wynagrodzenia za sprzątanie ręczne plaży w danym miesiącu, w którym wystąpiła niezgodność stanu czystości z wymaganym standardem świadczonej usługi lub wynagrodzenia za jednorazowe sprzątanie mechaniczne plaży.

Ad.1. Wartość brutto


  1. W związku z treścią § 6 pkt.2 projektu umowy zasadne byłoby, aby przedstawiciel wykonawcy uczestniczył w czynnościach kontrolnych stanu czystości plaży wykonywanych przez zamawiającego . Czy zamawiający dopuszcza możliwość wspólnych kontroli z przedstawicielem wykonawcy ? Jeśli tak to na jakich zasadach ?

Ad.2. Zamawiający wymaga aby kontrole czystości odbywały się w obecności wykonawcy.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.