Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIECIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pow.14.000 euro na Przebudowę istniejącego zejścia na plażę przy ul.Arciszewskiego w Kolobrzegu–działka nr 8,obręb nr 2(BZP - 66293-2012)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

Kołobrzeg , dnia 08.05.2012 r .
OGŁOSZENIE

o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :


Przebudowa istniejącego zejścia na plażę przy ulicy Arciszewskiego w Kołobrzegu działka nr 8,

obręb nr 2”Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na podstawie art . 92 ust . 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r . Prawo Zamówień Publicznych ( Dz . U . Z 2010 Nr 113, poz . 759 z późn . zm .) zawiadamia , że w dniu 08.05.2012 r . został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na w / w zadanie . Postępowanie przeprowadzono zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych .

W przetargu mogli wziąć udział wszyscy spełniający wymogi art . 22 ust . 1 i niepodlegający wykluczeniu na podstawie art . 24 ust . 1 i 2 ustawy .


Na przetarg wpłynęły dwie oferty złożone przez niżej wymienione podmioty :

L . p .

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

( z podatkiem VAT )

Liczba punktów w kryterium – 100% cena

1

Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTAR Sp . z o . o ., ul . Bydgoska 13/15 B , 73-110 Stargard Szczeciński

494.460,00 zł

44,33

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp . z o . o ., ul . Leszczyńskiego 10 A , 76-200 Słupsk

219.197,61 zł

100,00Dokonano wyboru oferty nr 2 złożonej przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp . z o . o ., ul . Leszczyńskiego 10 A , 76-200 Słupsk , jako najkorzystniejszej w rozumieniu art . 2 pkt . 5 oraz art 91 ust . 1 ustawy P . Z . P .


Cena wybranej oferty wynosi : 219.197,61 ( brutto ).


Termin podpisania umowy z w / w Wykonawcą ustalono na dzień 16.05.2012 r .Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu


Andrzej Bejnarowicz

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.