Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU-Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno-Kongresowego MILENIUM MOSiR w Kołobrzegu (BZP 361085-2010)

Archiwum Zamówień PublicznychKołobrzeg, dnia 27 grudnia 2010 r.
O G Ł O S Z E N I E


o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na:


Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum – Sportowo – Rekreacyjno – Kongresowego MILENIUM Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu"


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zawiadamia, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na w/w zadanie.

Przetarg przeprowadzono zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W przetargu mogli wziąć udział wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust.1 i niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.


Na przetarg wpłynęła 1 oferta:


L.p.

Nazwa wykonawcy

Cena oferowana

(z podatkiem VAT)

Liczba punktów

w kryterium – cena 100%


1.

"EWMAR" Wasilewska i Szemborski

Spółka jawna

ul. Połczyńska 71a, 75-811 Koszalin


418.982,40 zł


100Dokonano wyboru oferty Nr 1 złożonej przez "EWMAR" Wasilewska i Szemborski Sp.j. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Połczyńskiej 71 a, jako najkorzystniejszej w rozumieniu art. 2 pkt 5 oraz art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Cena wybranej oferty wynosi: 418.982,40 zł ( brutto).

Termin podpisania umowy z w/w Wykonawcą ustalono na dzień 30.12.2010 r.
Przewodniczący Komisji Przetargowej


Jacek Banasiak

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.