Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI - OCHRONA BUDYNKÓW, OSÓB I MIENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 171075 - 2015)

Archiwum Zamówień Publicznych


Kołobrzeg, 25.11.2015

CSiR.271.4.2015.KJGTreść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące

zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniuna ochronę budynków, osób i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:


Treść zapytania nr 1:

Jaką formę ma ochronę w obiektach „Hala Łuczniczka”, ”Miejski Stadion Piłkarski” oraz Sali Sportowej po zamknięciu w/w obiektów?. Czy ochrona za pośrednictwem monitoringu elektronicznego z głównego stanowiska kontroli polegać ma na fizycznej obecności pracownika ochrony w stanowisku kontroli zamawiającego, czy też odbywać będzie się poprzez wysyłanie sygnałów przez system alarmowy zamawiającego do stacji monitoringu wykonawcy z reakcję jego grupy interwencyjnej.”


Odpowiedź zamawiającego:

Ochrona obiektów tj. „ Hala Łuczniczka”, ”Miejski Stadion Piłkarski” oraz Sala Sportowa przy ul. Wąskiej po ich zamknięciu winna odbywać się poprzez wysyłanie sygnałów przez system alarmowy zamawiającego do stacji monitoringu wykonawcy z reakcją jego grupy interwencyjnej.


Treść zapytania nr 2:

Proszę o wskazanie trasy wykonywanych konwojów kasowych bądź przybliżonej ilości kilometrów jednego konwoju.”


Odpowiedź zamawiającego:

Zgodnie z zapisem § 2 ust. 2 projektu umowy konwoje wykonywane będą z siedziby zamawiającego tj. z recepcji hotelowej mieszczącej się w budynku basenu przy ul. Łopuskiego 38 w Kołobrzegu, do siedziby Banku PKO BP S.A. mieszczącej się przy ul. Katedralnej 33 w Kołobrzegu. Przybliżona ilość kilometrów jednego konwoju wynosi 2 kilometry.
Andrzej Bejnarowicz

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.