Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - przetarg nieograniczony - Dowóz dzieci na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w roku szkolnym 2011/2012 (BZP 218823-2011)

Archiwum Zamówień Publicznych

    

Kołobrzeg, dnia 30 sierpnia 2011 r.OGŁOSZENIE

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
"Dowóz dzieci na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w roku szkolnym 2011/2012".

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) w dniu 30 sierpnia 2011 roku zostało unieważnione w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – zaoferowana przez wykonawcę cena przekracza kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.


Na przetarg wpłynęła 1 oferta złożona przez:


L.p.

Nazwa wykonawcy

Cena 1 godz. świadczenia usługi 1 autobusem

(z podatkiem VAT)


1

Komunikacja Miejska w Kołobrzegu

Sp. z o.o.

ul. Solna 2, 78-100 Kołobrzeg


81,00 złDyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu


Andrzej Bejnarowicz

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.