Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dowóz dzieci na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w roku szkolnym 2010/2011 (BZP 219949 - 2010)

Archiwum Zamówień Publicznych

Kołobrzeg, dnia 25 sierpnia 2010

Nr sprawy 4/2010

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na:

 

Dowóz dzieci na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w roku szkolnym 2010/2011"

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759) zawiadamia, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na w/w zadanie.

Przetarg przeprowadzono zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W przetargu mogli wziąć udział wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust.1 i niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

 

Na przetarg wpłynęła 1 oferta:

 

L.p.

Nazwa wykonawcy

Oferowana cena 1 godz. świadczenia usługi 1 autobusem

(z podatkiem VAT)

Liczba punktów

w kryterium - cena 100%

 

1.

Komunikacja Miejska

w Kołobrzegu Sp. z o.o.

ul. Solna 2, 78-100 Kołobrzeg

 

68,00 zł

 

100,00

 

 

Dokonano wyboru oferty Nr 1 złożonej przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Solnej 2, jako najkorzystniejszej w rozumieniu art. 2 pkt 5 oraz art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Cena 1 godz. świadczenia usługi 1 autobusem wynosi: 68,00 zł ( brutto).

Termin podpisania umowy z w/w Wykonawcą ustalono na dzień 26.08.2010 r.

 

 

 

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.