Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - Całodobowe świadczenie usług żywienia osób w wynajmowanych pomieszczeniach w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu(2013/S 239-415736)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

Kołobrzeg 22.01.2014

 

 

CK.271.5.2013.KJG

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

„Świadczenie usług w zakresie przygotowania i podawania posiłków dla gości Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w oparciu o dzierżawę pomieszczeń Ośrodka”

 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zawiadamia, iż na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w dniu 21.01.2014 r. został unieważniony przetarg nieograniczony na w/w zadanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu

 

Andrzej Bejnarowicz

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.