Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Informatyk

Archiwum ofert pracy

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W KOŁOBRZEGU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI :    

 

MIEJSKI OŚRODEKSPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU

UL. ŁOPUSKIEGO 36-38

 

 

NAZWA STANOWISKA : INFORMATYK            

  

 

 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

·                  Kreatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,   umiejętności    interpersonalne ,

·         gotowość do podnoszenia kwalifikacji i uczenia się pracy z nowymi technologiami,

·         umiejętności pracy w zespole,

·                  zdolność efektywnej komunikacji,

·         dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień związanych z

     e-learningiem.

 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

 • wykształcenia minimum średniego o kierunku informatycznym lub praktyki

     w pracy jako administrator sieci informatycznych,

 • dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość baz danych MsSQL i MySQL
 • znajomość podstaw programowania w Java, C++,SQL
 • dobra znajomość  Windows XP - na poziomie administratora
 • umiejętność  twórczego rozwiązywania problemów
 • znajomość konfiguracji i diagnostyki sieci LAN, protokołów sieciowych TCP/IP, VPN
 • Znajomość sprzętu PC (montaż, diagnostyka, modernizacja)
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość aplikacji biurowych -
  MS Office
 • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność szybkiej diagnozy
  i rozwiązywania problemów
 • Znajomość/doświadczenie w projektowaniu serwisów WWW
 • znajomość programów graficznych
 • się znajomość standardów składu DTP

 

OSOBA ZATRUDNIONA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • administrowanie logiczną i fizyczną infrastrukturą informatyczną MOSiR,
 • archiwizowanie danych w formie elektronicznej,
 • zabezpieczanie danych i sieci przed wirusami oraz osobami nieupoważnionymi,
 • administrowanie serwerami internetowymi (strona internetowa www.sport.kolobrzeg.pl, poczta elektroniczna, udostępnianie Internetu w sieci),
 • przygotowanie planów zakupów sprzętu i oprogramowania komputerowego,
 • zlecanie usług informatycznych (naprawy, konserwacje, doradztwo informatyczne, itp.),
 • wykonywanie wszelkich prac graficznych (prezentacje, wizytówki, zaproszenia, dyplomy i inne) na potrzeby MOSiR,
 •  udzielanie pomocy pracownikom MOSiR w obsłudze komputerów i oprogramowania,
 • tworzenie strategii informatyzacji MOSiR, a także jej bieżące analizowanie, modyfikowanie, uszczegółowianie lub rozbudowywanie,
 •  bieżące śledzenie rynku informatycznego i technologii informatycznych,
 •  doradztwo w zakresie usprawnień pracy i korzystania z informacji,
 •  pomoc w tworzeniu skomplikowanych arkuszy obliczeniowych, generowaniu raportów z istniejących systemów, tworzeniu innych dokumentów,
 •  szkolenie personelu w zakresie obsługi wykorzystywanych systemów informatycznych,
 •  ewidencja sprzętu i oprogramowania komputerowego,
 •  prowadzenie kontroli finansowej gospodarowania środkami publicznymi w zakresie działalności stanowiska,
 •  przeprowadzanie kontroli wykorzystywania systemów informatycznych MOSiR,

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny
 • CV
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie o niekaralności
 • dokumenty potwierdzające staż pracy
 • zaświadczenia o dodatkowych umiejętnościach i kwalifikacjach

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do sekretariatu   Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, ul Łopuskiego 36-38, do dnia 25.02. 2008r.

 

Na ofercie prosimy umieścić   klauzulę

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych   z dn. 29.08.1997r wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji.

 

Uprzejmie informujemy, że oferty   które wpłyną po terminie lub będą niekompletne – nie będą rozpatrywane. Na ofercie prosimy umieścić klauzulę:

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.