Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

INFORMACJA O WYBORZE - Dostawa nasion trawy na murawę boisk na stadionie

Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

Kołobrzeg 27.02.2017

 

 

 

                                                                                 

 

 

Dotyczy : Dostawa nasion trawy na murawę boisk na stadionie

 

 

 

 

            INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu informuje , że dokonano wyboru oferty na dostawę nawozów mineralnych na murawę boisk na stadionie.

 

W odpowiedzi na trzy zapytania ofertowe rozesłane przez MOSiR – wpłynęły cztery oferty złożone przez firmy : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jakub Chwieduk z siedzibą w Bydgoszczy (19.278,00 zł brutto), MurawaPLUS Piotr Janusz z siadzibą w Nidzicy (20.580,48 zł   brutto), Elkner-Service, Rafał Elkner z siedzibą w Skierniewicach (21.432,42 zł) oraz Leszek Kułak – Budownictwo Sportowe z siedzibą w Skwierzynie (50.490,00 zł brutto) . Z łożone oferty spełniały kryterium formalne jakim było kryterium :

 

1)     100 % cena brutto

 

dokonano wyboru oferty firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jakub Chwieduk z siedzibą w Bydgoszczy z zaoferowaną ceną za opisany przedmiot zamówienia w wysokości 19.278,00 zł brutto ( słownie brutto : dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych 00/100 zł za całe zamówienie).

 

Termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 06.03.2017.

W związku z powyższym prosimy o skontaktowanie się z Zamawiającym celem podpisania umowy.

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.