Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - na dzierżawę jednej działki na plaży morskiej,przeznaczonej na prowadzenie działalności przeznaczeniem na prowadzenie działalności - 50 koszy wiklinowych na /okres 2 sezon

Przetargi/sprzedaż

                                                                 Kołobrzeg    2016.04.26

                                     

                                            PROTOKÓŁ

 

                                 Komisji   konkursowej   w   sprawie  wyboru   użytkownika   jednej działki    plaży   morskiej , przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na usytuowaniu 50 koszy wiklinowych plażowych   na okres 2 sezonów letnich tj.    2016 – 2017   położonej   w   granicach   administracyjnych   Gminy   Miejskiej   Kołobrzeg .

 

                         Komisja   w   składzie :

                      1.   Przewodniczący   -       Artur   Gliszczyński

                      2.   Sekretarz     -                 Jacek   Kuś

                      3.    Członek       -               Wojciech   Jankowski

 

                            Do   Miejskiego   Ośrodka   Sportu   i   Rekreacji   w   Kołobrzegu   na   przedmiotowy

                            przetarg nie wpłynęła  żadna    oferta    :

 

                            - Działka nr 1  - Plaża Zachodnia – zejście do hotelu Baltic Plaza  

                                  złożone   przez :

                            

                                      

                           Komisja   odwołuje konkurs i proponuje nie wydzierżawiać działki  plaży morskiej .

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.