Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Remont łazienek w pokojach hotelowych

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

Kołobrzeg 22.03.2016

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

Dotyczy : Remont łazienek w pokojach hotelowych.         

 

 

            INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu informuje , że dokonano wyboru oferty na dostawę nawozów mineralnych na murawę boisk na stadionie.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie oraz trzy zapytania ofertowe rozesłane przez MOSiR – wpłynęły trzy oferty złożone przez firmy : Usługi Ogólnobudowlane Robert Tocicki z siedzibą w Kołobrzegu (149.720,00 zł brutto), Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Gałązka Kazimierz, Świniecki Leszek s.c. z siedzibą w Grzybowie (142.803,00 zł brutto) oraz Usługi Ogólnobudowlane Marcin Szymański z siedzibą w Kołobrzegu (151.251,00 zł brutto) . Z łożone oferty spełniały kryterium formalne jakim było kryterium :

 

1)     100 % cena brutto

 

dokonano wyboru oferty firmy Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Gałązka Kazimierz, Świniecki Leszek s.c. z siedzibą w Grzybowie z zaoferowaną ceną za opisany przedmiot zamówienia w wysokości 142.803,00 zł brutto ( słownie brutto : sto czterdzieści dwa   tysiące osiemset trzy złote 00/100 zł ).

 

Termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 24.03.2016.

W związku z powyższym prosimy o skontaktowanie się z Zamawiającym celem podpisania umowy.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.