Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - INSPEKTOR DS. PŁAC I KSIĘGOWOŚCI

Archiwum ofert pracy

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W KOŁOBRZEGU UL. ŁOPUSKIEGO 38

 

 

NAZWA STANOWISKA:    INSPEKTOR DS. PŁAC I KSIĘGOWOŚCI

 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

 

1. Niezbędne:

Ø   wykształcenie wyższe i co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku kadrowo-płacowym,

lub

Ø    wykształcenie średnie i co najmniej 4 letnie doświadczenie na stanowisku kadrowo-płacowym,

Ø   znajomość ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy,

Ø   znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

Ø   znajomość przepisów dot. wynagrodzeń (obowiązki wobec ZUS, US)

Ø   znajomość przepisów związanych z PFRON,

Ø   obsługa programu komputerowego PŁATNIK oraz programów kadrowo-płacowych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

Ø   komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,

Ø   odpowiedzialność, systematyczność, dokładność w działaniu,  

Ø   wysoka kultura osobista,

Ø   mile widziana osoba niepaląca.

 

 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI

Ø   sporządzanie list wynagrodzeń pracowników jednostki oraz list wypłat z tytułu umów o dzieło i zlecenia,

Ø   prowadzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego z wynagrodzeń za pracę,

Ø   rozlicz anie delegacji krajowych i zagranicznych,

Ø   naliczanie ryczałtów za wykorzystanie pojazdów prywatnych do celów służbowych ,

Ø   wypełnianie dokumentów w celu ustalenia kapitału początkowego obecnie zatrudnionych jak i byłych pracowników,

Ø   przygotowanie niezbędnej dokumentacji do ustalenia świadczeń rentowych i emerytalnych pracowników i byłych pracowników,

Ø   ustalenie uprawnień i naliczanie wynagrodzeń chorobowych, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, wychowawczych i pielęgnacyjnych,

Ø   pobór, rozliczanie i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych,

Ø   pobór, rozliczanie i sporządzanie deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych dla których MOSiR jest płatnikiem,

Ø   prowadzenie kartotek płacowych pracowników MOSiR,

Ø   wydawanie zaświadczeń o wysokości pobieranego wynagrodzenia pracowników jednostki,

Ø   zgłaszanie (do ZUS) i wyrejestrowywanie pracowników MOSiR do ubezpieczenia społecznego,

Ø   terminowe sporządzanie deklaracji i informacji do PFRONu,

Ø   sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS),

Ø   wprowadzanie, aktualizowanie, archiwizowanie danych osobowych i płacowych w komputerowym systemie kadrowo - płacowym,

Ø   sporządzanie zestawień dotyczących wynagrodzeń pracowników w celu dalszej ewidencji księgowej,

Ø   obsługa finansowo – księgowa rachunków bankowych jednostki,

Ø   prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

Ø   rozliczanie kart drogowych,

Ø   prowadzenie spraw pracowniczych związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- list motywacyjny

- cv

- dokumenty potwierdzające wykształcenie

- zaświadczenie o niekaralności,

- dokumenty potwierdzające staż pracy

- zaświadczenie o dodatkowych umiejętnościach i kwalifikacjach

 

Na ofercie prosimy umieścić klauzulę:

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

 

 

 

 

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 30 LISTOPADA 2011 ROKU , DO MIEJSKIEGO    OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU, UL. ŁOPUSKIEGO 38.

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.