Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Kierownik Centrum Kongresowego

Archiwum ofert pracy

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

 W KOŁOBRZEGU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W KOŁOBRZEGU

UL. ŁOPUSKIEGO 36-38

 

 

NAZWA STANOWISKA :

KIEROWNIK     CENTRUM     KONGRESOWEGO

 

 

 

WYMAGANIA NIEZBEDNE:

 • ukończone studia magisterskie, preferowane prawnicze ekonomiczne, 4 letni staż pracy w samorządzie
 • Znajomość przepisów prawnych:  
 1. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 2. Prawo Zamówień Publicznych,    
 3. Ustawa o Finansach Publicznych,
 • osoba nie karana za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • dobra znajomość   obsługi komputera( MS Word, Exel)  

DO OBOWIAZKÓW KIEROWNIKA CENTRUM KONGRESOWEGO BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • Tworzenie pozytywnego wizerunku firmy w kontaktach z klientami,
 • Pozyskiwanie nowych klientów i zleceń,
 • Nawiązywanie efektywnych kontaktów biznesowych z klientami i partnerami handlowymi,
 • systematyczna i kreatywna współpraca z działami przy tworzeniu polityki wizerunkowej,
 • utrzymanie najwyższych standardów obsługi klientów,
 • monitorowanie działań konkurencji,
 • kreowanie polityki promocyjnej firmy.

  WYMAGANE DOKUMENTY :

 • list motywacyjny
 • CV
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie o niekaralności
 • dokumenty potwierdzające staż pracy
 • zaświadczenia o dodatkowych umiejętnościach i kwalifikacjach

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT :

 

Oferty należy składać do sekretariatu   Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, ul Łopuskiego 36-38,

do dnia 23.11. 2007r.

 

Na ofercie prosimy umieścić  klauzulę

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych   z dn. 29.08.1997r wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji.

 

Uprzejmie informujemy, że oferty   które wpłyną po terminie lub będą niekompletne – nie będą rozpatrywane

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.