Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O WYBORZE - na dzierżawę jednej działki na plaży morskiej, przeznaczonej na prowadzenie działalności rekreacyjno - sportowej /batuty , dmuchańce , zjeżdżalnie, itp./ na okres 2 sezonów

Przetargi/sprzedaż

                                                                  Kołobrzeg    2016.04.26

                                                                    

                                        PROTOKÓŁ

 

                                 Komisji   konkursowej   w   sprawie  wyboru   użytkownika   jednej działki    plaży   morskiej , przeznaczonej na prowadzenie działalności rekreacyjno – sportowej / batuty, dmuchańce, zjeżdżalnie   na okres 2 sezonów letnich tj.    2016 – 2017   położonej   w   granicach   administracyjnych   Gminy   Miejskiej   Kołobrzeg .

 

                         Komisja   w   składzie :

                      1.   Przewodniczący   -       Artur   Gliszczyński

                      2.   Sekretarz     -                 Jacek   Kuś

                      3.    Członek       -               Wojciech   Jankowski

 

                            Do   Miejskiego   Ośrodka   Sportu   i   Rekreacji   w   Kołobrzegu   na   przedmiotowy

                            przetarg wpłynęły  2  oferty    :

 

                            - Działka nr 1  - Przy OSW Bałtyk (za zjazdem technicznym ) -  

                                  złożone   przez :

1.     PHU Piotr Kałucki    58-560    Jelenia Góra    ul. Fabryczna 13 / 2   

2.     PERFEKT   Elżbieta Banaś –Imprezy Sportowo-Rekreacyjne , ul. Łąkowa 48A,

72-344    TRZĘSACZ

                            

                                   

 

 

PHU Piotr Kałucki

                     PERFEKT

 Elżbieta Banaś

                               

Działka    nr 1

 

 18.450 zł

/brutto/

         18.573 zł

      / brutto /

                                      xxxxxxxx

         

 

                           Komisja   stwierdza , że   oferty spełniają   warunki   formalne   i   wnioskuje   o

                           zawarcie   umowy  z   :   

                           1/.    Na   działkę   nr   1     z   - Firmą   PERFEKT   Elżbieta Banaś –Imprezy Sportowo-Rekreacyjne , ul. Łąkowa 48A, 72-344    TRZĘSACZ

 która   zaoferowała   kwotę     18.573 zł   / brutto /  za jeden sezon letni

                            Ponieważ   jest   ona   najkorzystniejsza    dla  Miejskiego   Ośrodka   Sportu   i   Rekreacji w    Kołobrzegu .                                               

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.