Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

INFORMACJA O WYBORZE - Stadion – przebudowa pomieszczeń i instalacji hydraulicznych poprawiających funkcjonalność obiektu

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

Kołobrzeg 1.12.2016

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

Dotyczy : „Stadion – przebudowa pomieszczeń i instalacji hydraulicznych poprawiających funkcjonalność obiektu”

 

            INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu informuje , że dokonano wyboru oferty na „Stadion – przebudowa pomieszczeń i instalacji hydraulicznych poprawiających funkcjonalność obiektu”

 

W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie oraz   zapytania ofertowe rozesłane przez MOSiR do trzech firm – wpłynęły cztery oferty złożone przez firmy :   MAR DOM Mariusz Niewiadomski z siedzibą w Kołobrzegu (44.944,47 zł brutto), Zakład Remontowo-Budowlany i Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Kołobrzegu (42,000,00 zł brutto) , B.R.T. Leszek Ciesielski z siedzibą w Kołobrzegu (45.877,55) oraz Omega1 Beata Szulerecka z siedzibą w Kołobrzegu (44.481,65) . Z łożone oferty spełniały kryterium formalne jakim było :

 

1)     100 % cena brutto

 

dokonano wyboru oferty firmy Zakład Remontowo-Budowlany i Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Kołobrzegu z zaoferowaną ceną za opisany przedmiot zamówienia w wysokości 42,000,00 zł brutto ( słownie brutto : czterdzieści dwa tysiące 00/100 zł ).

 

Termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 5.12.2016.

W związku z powyższym prosimy o skontaktowanie się z Zamawiającym celem podpisania umowy.

   

Otrzymują :

1.     Adresat

2.     MOSiR Kołobrzeg

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.