Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU - Dostawę sportowego sprzętu siłowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

 

Kołobrzeg, 02.06.2016

CSiR.223.2.25.2016.KJG

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na : „ Dostawę sportowego sprzętu siłowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu". W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego skierowanego do 4 wykonawców oraz opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej www.bip.mosir.kolobrzeg.pl, wpłynęły nw. oferty:


L.p.

Nazwa wykonawcy

Cena zaoferowana (wraz z podatkiem VAT)
Liczba punktów w kryterium - Cena 100%

1.

FHU FERROS

Jacek Pietruszka

Podegrodzie 93

33-386 Podegrodzie


9.680,00 zł


-

2.

Zakład Handlowo – Usługowy

INTI Jacek Tomaszuk

Pl. Szkolny Dwór 26

21-500 Biała Podlaska


11.800,00 zł


-

3.

LUEWO Sp z o.o.

ul. Starowiejska 18

32-800 Brzesko


8.069,76 zł


Oferta odrzucona

4.

PLS s.c. Piotr Dąbrowski

Agata Dąbrowska

Mokra Lewa 86

96-100 Skierniewice


12.763,79 zł


-

5.

FINNER Polska

Paweł Markiewicz

ul. Sienna 18

96-100 Skierniewice


11.890,00 zł


-Oferta z najniższą ceną, złożona przez Firmę LUEWO Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku przy ul. Starowiejskiej 18, nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający wymagał, aby dostarczony sprzęt posiadał wymiary zgodne z wymiarami określonymi przez IPF (International Powerlifting Federation) oraz określił, iż jedna ławka winna być przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością.

Z dokumentacji przedstawionej w ofercie Firmy LUEWO Sp. z o.o. wynika, iż zaoferowany sprzęt nie spełnia powyższych wymagań. W związku z powyższym oferta złożona przez Firmę LUEWO Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku przy ul. Starowiejskiej 18 została odrzucona.


Z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Andrzej Bejnarowicz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.