Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - Dostarczenie dwóch serwerów, oraz jednej macierzy wraz z oprogramowaniem

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

   

DT.072.1.35.2016.DŚ

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na:
Dostarczenie dwóch serwerów, oraz jednej macierzy wraz z oprogramowaniem
na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego skierowanego do 21 wykonawców oraz opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej www.bip.mosir.kolobrzeg.pl, wpłynęły n. w. oferty:

L.p

Nazwa wykonawcy

Cena zaoferowana
(wraz z podatkiem VAT)

Liczba punktów
w kryterium – Cena 100%

1

IT Serwis Sp z o.o.
ul. Żołnierska 5a,
71-210 Szczecin

41 929,00 zł

100,00%

2

K3System Sp z o.o.
ul. Patriotów 303,
04-767 Warszawa

73 800,00 zł

22,00%

3

Virtual Technologies IT Sp z o.o.
ul. Damrota 6/301,
40-022 Katowice

61 684,50 zł

51,00%

4

CADevent Sp z o.o.
ul. Jabłonowa 20, Lok. 511
80-175 Gdańsk

83 030,36 zł

0,00%

5

EL TORO Bobrowski Blatkiewicz Spółka Jawna
ul. Racławicka 23,
73-110 Stargard

74 476,50 zł

20,00%

6

PPUH ENTERPRISE
Zbigniew Wrotniak
ul. Krótka 3
42-202 Częstochowa

50 676,00 zł

77,00%

7

Gigaserwer Sp z o.o.
ul. Franciszka Bielowicza 4
32-040 Swiątniki Górne

56 146,34 zł

64,00%

8

PROFSOFT Sp z o.o.
ul. Lubomirskiego 27/1
31-509 Kraków

59 040,00 zł

57,00%

9

DS Comp Sylwia Dulak
os. Kościuszkowskie 6 lok 229
31-858 Kraków

57 680,85 zł

60,00%

10

Polsoft Engineering Sp z o.o.
ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 19
40-384 Katowice

43 647,78 zł

94,00%

Zaoferowane ceny złożonych ofert przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.