Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

INFORMACJA Z OTWARCIA KOPERT - Wykonanie robót budowlanych w budynku Akademii Rycerskiej położonego w Kołobrzegu na działce nr 261, obręb 12, przy ul. Wąskiej 1(BZP 529057-N-2017)

Zamówienia Publiczne

    Kołobrzeg, dnia 23 czerwca 2017 r.

 

Numer sprawy A.271.2.2017.KD

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie robót budowlanych w budynku Akademii Rycerskiej położonego w Kołobrzegu na działce
nr 261, obręb 12, przy ul. Wąskiej 1:

Zadanie nr 1 - Wykonanie robót budowlanych pn. "Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku Sali Rycerskiej przy ul. Wąskiej”

Zadanie nr 2 - Wykonanie robót budowlanych pn. " Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych Hali Sportowej przy ul. Wąskiej 1 w Kołobrzegu”

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:

Zadanie nr 1 – 291 722,74 zł brutto

Zadanie nr 2 – 104 500,00 zł brutto

 

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

WP-Werema Paweł ul. Gen. Józefa Bema 5/32

78-100 Kołobrzeg

255 452,88 zł brutto

3 m-ce

60 m-cy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót

do 30 dni

2

Zakład Elektromontażowy „ELMONT” Sławoj Kigina ul. Różyckiego 20, 78-100 Kołobrzeg

107 748,00 zł brutto

15.08.2017

60 m-cy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót

do 30 dni

 

 

 

 

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.