Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlanej przy realizacji zadania inwestorskiego pn.: WYMIANA PARKIETU DREWNIANEGO W HALI WIDOWISKO

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

Kołobrzeg 09.05.2016

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

Dotyczy : „Sprawowanie   funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlanej przy realizacji zadania inwestorskiego pn.: WYMIANA PARKIETU DREWNIANEGO W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ MILENIUM W KOŁOBRZEGU PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38

 

 

            INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu informuje , że dokonano wyboru oferty na „Sprawowanie   funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlanej przy realizacji zadania inwestorskiego pn.: WYMIANA PARKIETU DREWNIANEGO W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ MILENIUM W KOŁOBRZEGU PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38

 

W odpowiedzi na cztery zapytania ofertowe rozesłane przez MOSiR – wpłynęły dwie oferty złożone przez : Przedsiębiorstwo Budowlane „ASTRID” M. Wojciechowski z siedzibą w Grzybowie   (2.829,00 zł brutto) oraz Marek Kowalski z siedzibą w Kołobrzegu (4.000,00 zł brutto) . Z łożone oferta spełniały kryterium formalne jakim było kryterium :

 

1)     100 % cena brutto

 

dokonano wyboru oferty firmy Przedsiębiorstwo Budowlane „ASTRID” M. Wojciechowski z siedzibą w Grzybowie z zaoferowaną ceną za opisany przedmiot zamówienia w wysokości 2.829,00 zł brutto ( słownie brutto : dwa ty siące osiemset    dwadzieścia dziewięć 00/100 zł ).

 

Termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 17.05.2016.

W związku z powyższym prosimy o skontaktowanie się z Zamawiającym celem podpisania umowy.

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.