Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

INFORMACJA O WYBORZE - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę (modernizację) dachu budynku basenowego i socjalnego oraz nadzór autorski 3

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

Kołobrzeg 17.10.2016

 

 

 

 

                                                Architeq Sp. z o.o.

                                                Al. Wojska Polskiego 184c / 19

                                                71-256 Szczecin

 

 

 

Dotyczy : Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ( modernizację ) dachu budynku basenowego i socjalnego oraz nadzór autorski .  

 

 

            INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu informuje , że dokonano wyboru oferty na „ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ( modernizację ) dachu budynku basenowego i socjalnego oraz nadzór autorski ” .

 

W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie oraz   zapytania ofertowe rozesłane przez MOSiR do pięciu firm – wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę : Architeq Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (59.040,00 zł brutto) . Z łożona oferta spełniała kryteria formalne jakim były :

 

1)     80 % cena brutto

2)     20 % doświadczenie

 

dokonano wyboru oferty firmy Architeq Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie z zaoferowaną ceną za opisany przedmiot zamówienia w wysokości 59.040,00 zł brutto ( słownie brutto : pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści 00/100 zł ).

 

Termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 25.10.2016.

W związku z powyższym prosimy o skontaktowanie się z Zamawiającym celem podpisania umowy.

 

 

 

 

Otrzymują :

1.     Adresat

2.     MOSiR Kołobrzeg

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.