Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU SPECJALISTA DO SPRAW MARKETINGU

Archiwum ofert pracy

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 36-38

SPECJALISTA DO SPRAW MARKETINGU

…………………………………………………………………..

nazwa stanowiska pracy

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pan/i

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCE ZAMIESZKANIA *

Anna Darul

Kołobrzeg

* w rozumieniu Kodeksu cywilnego

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka Anna Darul spełniła wymagania podane w ogłoszeniu o naborze. Posiada wymagane wykształcenie, oraz kwalifikacje w zakresie obsługi klienta oraz podstawowych technik sprzedaży i reklamy. Cechuje ją dobra komunikatywność i odporność na stres.

Dyrektor MOSiR

Andrzej Bejnarowicz

.....................................................

/data, podpis osoby upoważnionej/

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.