Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O WYBORZE - Montaż kładek dla niepełnosprawnych na plaży

Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

Kołobrzeg 21.06.2017

 

 

 

                                                                                 

                                                                                 

 

Dotyczy : M ontaż kładek dla niepełnosprawnych na plaży

 

 

            INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu informuje , że dokonano wyboru oferty na M ontaż kładek dla niepełnosprawnych na plaży”

 

W odpowiedzi na trzy zapytania ofertowe rozesłane przez MOSiR oraz zamieszczone ogłoszenie – wpłynęły dwie oferty złożone przez : HANIMAT sp. z o.o., z siedzibą w Redzie (36.408,00 zł brutto), PJ Budchem Jakub Klobukowski z siedzibą w Bydgoszczy (9.890,00 zł brutto). Z łożone oferty spełniały kryterium formalne jakim było kryterium :

 

1)     100 % cena brutto

 

dokonano wyboru oferty PJ Budchem Jakub Klobukowski z siedzibą w Bydgoszczy z zaoferowaną ceną za opisany przedmiot zamówienia w wysokości 9.890,00 zł brutto ( słownie brutto : dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt 00/100 zł ).

 

Termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 23.06.2017.

W związku z powyższym prosimy o skontaktowanie się z Zamawiającym celem podpisania umowy.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.