Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę jednej działki na plaży morskiej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności - 50 leżaków plażowych w na okres 2 sezonów

Przetargi/sprzedaż

                                                 Kołobrzeg    31.03.2016

 

 

 

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

Ogłasza   otwarty konkurs ofert

 

na dzierżawę jednej działki na plaży morskiej,    z   przeznaczeniem   na   prowadzenie   działalności   gospodarczej   polegającej   na   usytuowaniu   50 leżaków   plażowych    w    na okres 2 sezonów letnich tzn:

- od 1 maja     do 30 września 2016 r  

- od 1 maja    do 30 września 2017 r

położonej w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kołobrzeg.

Działka Nr 1 /200 m ²/ –   na Plaży Zachodniej – zejście od Hotelu Baltic Plaza

 

Oferty mogą składać tylko przedsiębiorcy.

Oferta   powinna   zawierać   proponowaną    wysokość   wynagrodzenia   za   jeden /każdy/ sezon   letni .

Minimalna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 2.000 zł / netto / za jeden sezon letni .

Do oferty prosimy o załączenie wizualizacji proponowanych leżaków plażowych .

 

Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Kierownik Centrum Sportu i Rekreacji Pan Artur Gliszczyński (tel. kom. 606 307 762).

Kompletne oferty z proponowaną wysokością czynszu za jeden sezon obowiązywania umowy należy składać w sekretariacie MOSiR ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, do dnia            22   kwietnia  2016 r. do godz. 15:00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem Działka Nr 1

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26   kwietnia  2016 r. o godz. 11:00.

MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn oraz prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.