Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU Inspektor ds. marketingu i organizacji imprez

Archiwum ofert pracy

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38


Inspektor ds. marketingu i organizacji imprez

………………………………………………………………… ..

nazwa stanowiska pracy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani:


IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCE ZAMIESZKANIA *

An gielika Milczarek

Kołobrzeg

* w rozumieniu Kodeksu cywilnego
Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Pani Angielika Milczarek spełniła wszystkie wymagania podane w ogłoszeniu o naborze. Posiada wymagane wykształcenie, staż pracy, oraz kompetencje merytoryczne wymagane na w/w stanowisku.


Dyrektor MOSiR

Andrzej Bejnarowicz

........ 23.05.2012.............................................

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.