Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O WYBORZE - Dostawę wody do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

Kołobrzeg 23.12.2016

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

Dotyczy : Dostawa wody do MOSiR w Kołobrzegu

 

 

            INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu informuje , że dokonano wyboru oferty na dostawę wody do MOSiR w Kołobrzegu .

 

W odpowiedzi na pięć zapytań ofertowych rozesłanych przez MOSiR – wpłynęły dwie oferty złożone przez firmy : Jantar Wody Mineralne Sp . z o . o .   z siedzibą w Kołobrzegu (19.520,10 zł brutto ) oraz NERSE Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze (13.616,10) . Z łożona oferta spełniała kryterium formalne jakim było kryterium :

 

1)     100 % cena brutto

 

dokonano wyboru oferty firmy NERSE Sp. z o.o. z Jeleniej Góry z zaoferowaną ceną za opisany przedmiot zamówienia w wysokości 13.616,10 zł brutto ( słownie brutto : trzynaście tysięcy sześćset szesnaście 10/100 zł ).

 

Termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 28.12.2016.

W związku z powyższym prosimy o stawienie się w w/w dniu w siedzibie zamawiającego celem podpisania umowy.

 

 

 

 

Otrzymują :

1.       Adresat

2.       MOSiR Kołobrzeg

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.