Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

SPROSTOWANIE - na zagospodarowanie i dzierżawę na Głowicy Molo Spacerowego o pow. 363 m2 od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2020 z przeznaczeniem na świadczenie usług gastronomicznych.

Przetargi/sprzedaż

 

Kołobrzeg, 18.12.2015

CSiR.40.5.2015.KJGSPROSTOWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

w Otwartym Konkursie Ofertna zagospodarowanie i dzierżawę pomieszczenia oraz części tarasu Głowicy Molo Spacerowego, posadowionego na części gruntu pokrytego wodami morza terytorialnego, będących w użyczeniu MOSiR o łącznej powierzchni około 363 m 2 na okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2020 roku, z przeznaczeniem na świadczenie usług gastronomicznych.


Organizator konkursu zawiadamia, iż w ogłoszeniu na przedmiotowe zadanie w Rozdziale VII pkt 4 ppkt 2 znalazł się błąd:

- jest zapis:

W w/w kryterium k ażdy z członków komisji indywidualnie i samodzielnie (bez jakichkolwiek konsultacji z innymi członkami oraz osobami trzecimi) przydzieli od 1 do 30 punktów. Przyznane przez poszczególnych członków komisji punkty zostaną do siebie dodane, a następnie podzielone przez ilość osób biorących udział w ocenie. Otrzymany wynik zostanie pomnożony przez wagę Kryterium (tj. 30%) i będzie stanowił ocenę oferty w tym kryterium.

- powinno być:

W w/w kryterium k ażdy z członków komisji indywidualnie i samodzielnie (bez jakichkolwiek konsultacji z innymi członkami oraz osobami trzecimi) przydzieli od 1 do 30 punktów. Przyznane punkty zostaną pomnożone przez wagę kryterium według poniższego wzoru:

Algorytm W = (Wo : Wn) x 100 pkt x waga (30%), gdzie:

W – ilość punktów przyznana za kryterium wrażenie estetyczne w ofercie rozpatrywanej

Wn – najwyższa ocena za wizualizację spośród wszystkich ofert

Wo – ocena za wizualizację oferty rozpatrywanej


Andrzej Bejnarowicz


Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.