Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

INFORMACJA O WYBORZE - Przegląd techniczny obiektów budowlanych w roku 2016

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

Kołobrzeg 24.05.2016

 

 

 

                                                                                 

                                                                                 

 

 

Dotyczy : Przegląd techniczny obiektów budowlanych w roku 2016

 

 

            INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu informuje , że dokonano wyboru oferty na Przegląd techniczny obiektów budowlanych w roku 2016

 

W odpowiedzi na trzy zapytania ofertowe rozesłane przez MOSiR oraz zamieszczone ogloszenie – wpłynęło pięć ofert złożonych przez : „BUDIMET” Krzysztof Zalewski z siedzibą w Białogardzie   (18.798,00 zł brutto), Marek Kowalski z siedzibą w Kołobrzegu (5.600,00 zł brutto), Rafał Stefańskiz siedzibą w Szczecinie  (5.782,00 zł brutto), Insurance and Banking Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (9.717,00 zł brutto) oraz KW Projekt – Usługi Budowlane z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (7.250,00 zł brutto) . Z łożone oferty spełniały kryterium formalne jakim było kryterium :

 

1)     100 % cena brutto

 

dokonano wyboru oferty Marek Kowalski z siedzibą w Kołobrzegu z zaoferowaną ceną za opisany przedmiot zamówienia w wysokości 5.600,00 zł brutto ( słownie brutto : pięć ty sięcy sześćset 00/100 zł ).

 

Termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 25.05.2016.

W związku z powyższym prosimy o skontaktowanie się z Zamawiającym celem podpisania umowy.

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.