Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O WYBORZE - Dostawa skutera wodnego wraz z przyczepą transportową

Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

 

DT.072.1.11.2017.RO Kołobrzeg dn. 20.03.2017rPROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY


na zakup skutera wodnego wraz z przyczepą transportową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu z wyposażeniem /dostawą /sprzedażą urządzenia

Wartość zamówienia poniżej wa rtości wynikającej z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Procedurę rozpoznania rynku rozpoczęto na podstawie wniosku DT.072.1.11.2017.RO z dnia 09.03.2017r. W wyniku ogłoszenia umieszczonego na stronie internetowej MOSIR otrzymano następujące oferty:Na podstawie przygotowanych ofert:

Wartość brutto (zł)

1. TWIN POWER NORBERT FUTERA

2. MOTO46 Sp. z o.o

3. IMS-GFIFFIN Sp. z o.o

4. JP MARINE Sp z o.o.-SK

79 900,00

65 300,00

65 450,00

219 066,76


Wpłynęły cztery oferty. Wybrano ofertę nr 2 za cenę 65.300,00 zł. brutto.

(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta 00/100zł.)

Firma Moto 46 Sp z o.o przedstawiła korzystniejszą ofertę cenową, zachowując jednocześnie oczekiwane przez nas wymagania.


Pozostałym firmom dziękujemy za zainteresowanie i przygotowanie ofert.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.