Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

INFORMACJA O WYBORZE - Dostawa nawozów mineralnych na murawę boisk na stadionie

Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

Kołobrzeg 27.02.2017

 

 

 

 

Dotyczy : Dostawa nawozów mineralnych na murawę boisk na stadionie

 

 

            INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu informuje , że dokonano wyboru oferty na dostawę nawozów mineralnych na murawę boisk na stadionie.

 

W odpowiedzi na trzy zapytania ofertowe rozesłane przez MOSiR – wpłynęły trzy oferty złożone przez firmy : PHU TRAWMAR Izabela Zawadzka z siedzibą w Daszewicach (50.732,40 zł brutto) , ProGrasS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Trzcianie (46.121,80 zł brutto) oraz P.W. Garden Robert Gawel z siedzibą we Wronkach (48.700,00 zł brutto) . Z łożone oferty spełniały kryterium formalne jakim było kryterium :

 

1)     100 % cena brutto

 

 

dokonano wyboru oferty firmy ProGrasS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Trzcianie z zaoferowaną ceną za opisany przedmiot zamówienia w wysokości 46.121,80 zł brutto ( słownie brutto : czterdzieści sześć t ysięcy sto dwadzieścia jeden 80/100 zł ).

 

Termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 06.03.2017.

W związku z powyższym prosimy o skontaktowanie się z Zamawiającym celem podpisania umowy.

 

 

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.