Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

INFORMACJA O WYBORZE - Dostawa wycinarki do darni.

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

Kołobrzeg 25.10.2016

 

 

Dotyczy : Dostawa wycinarki do darni    

 

 

            INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu informuje , że dokonano wyboru oferty na dostawę wycinarki do darni.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w Internecie oraz trzy zapytania ofertowe rozesłane przez MOSiR – wpłynęły dwie oferty złożona przez firmy : SIAL W. Kimber, B. Kimber S.J. z siedzibą w Szczecinie (29.028,00 zł brutto) , PERFETTO Mirosław Wierzbicki, Artur Mielec S.J. z siedzibą w Poznaniu (25.000,00 zł brutto). Z łożone oferty spełniały kryterium formalne jakim było kryterium :

 

1)     100 % cena brutto

 

dokonano wyboru oferty firmy PERFETTO Mirosław Wierzbicki, Artur Mielec S.J. z siedzibą w Poznaniu z zaoferowaną ceną za opisany przedmiot zamówienia w wysokości 25.000,00 zł brutto ( słownie brutto : dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 zł ).

 

Termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 03.11.2016.

W związku z powyższym prosimy o skontaktowanie się z Zamawiającym celem podpisania umowy.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.