Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Główny księgowy

Archiwum ofert pracy

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W KOŁOBRZEGU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY


NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W KOŁOBRZEGU UL. ŁOPUSKIEGO 36-38NAZWA STANOWISKA : GŁÓWNY KSIĘGOWY
WYMAGANIA NIEZBEDNE:

 • ukończono jednolite ekonomiczne studia magisterskie z co najmniej 6 letnią praktyką w księgowości,
 • d oświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego 
 • obywatelstwo Polskie,
 • o soba nie karana prawomocnie za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
 • znajomość obsługi komputera, 
 • znajomość przepisów ; ustawy o : finansach publicznych, rachunkowości, samorządzie gminnym, podatku dochodowym od osób fizycznych , podatku VAT, prawa pracy i ubezpieczeń, prawa zamówień publicznych.

DO OBOWIAZKÓW GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • zapewnianie prawidłowości, terminowości sprawozdań składanych na zewnątrz przez MOSiR
 • przygotowywanie planów finansowych Ośrodka,
 • kierowanie wewnętrzną rachunkowością Ośrodka, 
 • sporządzanie i kontrola dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych,
 • prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
 • dokonywanie w ramach kontroli gospodarczej czynności związanych ze sprawozdaniem kontroli wewnętrznej,
 • kierowanie pracą podległych pracowników.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny
 • CV
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie o niekaralności
 • dokumenty potwierdzające staż pracy
 • zaświadczenia o dodatkowych umiejętnościach i kwalifikacjach


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, ul Łopuskiego 36-38, do dnia 17.04. 2007r.


Na ofercie prosimy umieścić klauzulę

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji.


Uprzejmie informujemy, że oferty które wpłyną po terminie lub będą niekompletne – nie będą rozpatrywane.


© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.