Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

INFORMACJA O WYBORZE - Dostawa nawozów mineralnych na murawę boisk na stadionie

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

 

 

 

 

 

Kołobrzeg 23.02.2016

 

                                                                      

 

Dotyczy : Dostawa nawozów mineralnych na murawę boisk na stadionie

 

 

            INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu informuje , że dokonano wyboru oferty na dostawę nawozów mineralnych na murawę boisk na stadionie.

 

W odpowiedzi na trzy zapytania ofertowe rozesłane przez MOSiR – wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę : ProGrasS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Trzcianie (47.102,50 zł brutto) . Z łożone oferta spełniały kryterium formalne jakim było kryterium :

 

1)     100 % cena brutto

 

 

dokonano wyboru oferty firmy ProGrasS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Trzcianie z zaoferowaną ceną za opisany przedmiot zamówienia w wysokości 47.102,50 zł brutto ( słownie brutto : czterdzieści siedem t ysięcy sto dwa 50/100 zł ).

 

Termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 01.03.2016.

W związku z powyższym prosimy o skontaktowanie się z Zamawiającym celem podpisania umowy.

 

 

 

 

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.