Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O WYBORZE - Dostarczenie dwóch serwerów, oraz jednej macierzy

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

 

DT.072.1.35.2016.DŚ

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na:
Dostarczenie dwóch serwerów, oraz jednej macierzy
na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego skierowanego do 29 wykonawców oraz opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej www.bip.mosir.kolobrzeg.pl, wpłynęły n. w. oferty:

L.p

Nazwa wykonawcy

Cena zaoferowana
(wraz z podatkiem VAT)

Liczba punktów
w kryterium – Cena 100%

1

IT Serwis Sp z o.o.
ul. Żołnierska 5a,
71-210 Szczecin

30 500,00 zł

89,16

2

PROFSOFT Sp z o.o.
ul. Lubomirskiego 27/1,
31-509 Kraków

30 623,31 zł

88,8

3

RIPE Krzysztof Sieg
ul. Albatrosowa 17,
85-436 Bydgoszcz

27 195,00 zł

100

4

Sims Recycling Solutions Sp z o.o.
ul. Ernesta Petersona 4a
85-862 Bydgoszcz

Serwery:
21 000,00 zł

-

5

AMSO S.C
ul. Czarnowiejska 84,
30-054 Kraków

Serwer za szt:
3 499,00 zł

-

Trzy z pięciu ofert, które wpłynęły do Zamawiającego spełniły kryteria formalne.
Oferty przygotowane przez firmy Sims Recycling Solutions, AMSO nie spełniły przykładowej specyfikacji określonej w zapytaniu ofertowym. Uściślając, potrzebujemy dwóch serwerów, oraz jednej macierzy. Z powodów określonych w przykładowym scenariuszu wykorzystania przedmiotu zamówienia, nie planujemy zastąpienia macierzy rozbudowanymi serwerami.

Spośród złożonych ofert dokonano wyboru oferty złożonej przez RIPE Krzysztof Sieg z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Albatrosowa 17 jako najkorzystniejszej w kryterium cena.
Cena wybranej oferty wynosi 27 195,00 zł brutto.
W związku z powyższym, prosimy o skontaktowanie się z Zamawiającym celem podpisania umowy.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.