Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ETAP I - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i Internetu dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu wraz z dostawą/sprzedażą urządzeń

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

  ZNAK SPRAWY: DT.072.1.1.2016.JB  
                                                              
                                                             Kołobrzeg dn. 25.02.2016 r.

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA – etap I

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na:

„ Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i Internetu  dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Kołobrzegu wraz z dostawą/sprzedażą urządzeń

 

W wyniku zapytania ofertowego skierowanego do 3 oferentów i umieszczonego na stronie:www.bip.mosir.kolobrzeg.pl wpłynęły 2 nw. oferty:

 

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres dostawcy/oferenta

Cena zaoferowana (wraz z podatkiem Vat)

Punktacja oferty

 

Wersja I

Wersja II

 

Wersja I

Wersja II

1

Polkomtel Sp. z o.o. 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4

Cena oferty

   35 008,26 zł

    37 994,70 zł

Punkty za ofertę

80,00

80,00

Cena urządzeń

     1 886,82 zł

       1 419,42 zł

Punkty za urządzania

0,78

20,00

Razem punkty za dostawę/usługę

80,78

100,00

2

T-Mobile Polska S.A. 02-674 Warszawa, ul. Młynarska 12

Cena oferty

   44 869,17 zł

     50 236,89 zł

Punkty za ofertę

62,42

62,42

Cena urządzeń

          18,45 zł

       4 920,00 zł

Punkty za urządzania

20,00

5,77

Razem punkty za dostawę/usługę

82,42

68,19

Oferty, które wpłynęły do Zamawiającego spełniły kryteria formalne.

Spośród złożonych ofert dokonano wyboru obu   ofert, które przechodzą do kolejnego etapu negacji.

W związku z powyższym, prosimy o zapoznanie się z warunkami II etapu przesłanych do zainteresowanych oferentów drogą e-mail.

 

 

                                                                                                                      Dyrektor MOSiR

                                                                                                                      Andrzej Bejnarowicz

   

Sporządził: Z-ca Dyrektora ds. technicznych Jacek Banasiak


Do pobrania:

1. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.