Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę jednej działki na plaży morskiej, przeznaczonej na prowadzenie działalności rekreacyjno - sportowej /batuty , dmuchańce , zjeżdżalnie, itp./ na okres 2 sezonów

Przetargi/sprzedaż

                                                        Kołobrzeg   31.03.2016

 

 

 

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza otwarty konkurs   ofert

 

na dzierżawę jednej działki na plaży morskiej, przeznaczonej na prowadzenie działalności  rekreacyjno - sportowej  /batuty , dmuchańce , zjeżdżalnie,   itp./ na   okres   2   sezonów   letnich   tzn.:

- od 1 maja     do 30 września 2016 r  

- od 1 maja    do 30 września 2017 r

położonej w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kołobrzeg.

Działka Nr 1 /200 m ²/ –   przy   OSW   Bałtyk (   za   zjazdem technicznym )

 

Oferty mogą składać tylko przedsiębiorcy.

Oferta   powinna   zawierać   proponowaną    wysokość   wynagrodzenia   za   jeden /każdy/ sezon   letni .

Minimalna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 10.000 zł / netto / za jeden sezon letni .

Do oferty prosimy o załączenie wizualizacji proponowanych urządzeń sportowo – rekreacyjnych .

Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Kierownik Centrum Sportu i Rekreacji Pan Artur Gliszczyński (tel. kom. 606 307 762).

Kompletne oferty z proponowaną wysokością czynszu za jeden sezon obowiązywania umowy należy składać w sekretariacie MOSiR ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, do dnia            22   kwietnia  2016 r. do godz. 15:00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem Działka Nr 1

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26   kwietnia  2016 r. o godz. 10:00.

MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn oraz prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.