Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁASZENIE O NABÓRZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Inspektor ds. marketingu i organizacji imprez

Archiwum ofert pracy

    

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W KOŁOBRZEGU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
  1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg


  1. NAZWA STANOWISKA : Inspektor ds. marketingu i organizacji imprez


  1. OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: Doświadczenia na podobnym stanowisku

oraz umiejętności wykorzystania zagadnień marketingowych


  1. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:


1. NIEZBĘDNE

- Wykształcenie minimum średnie

- Staż pracy: co najmniej 4 lata

- Doświadczenie w sprzedaży usług hotelowych oraz konferencyjnych.

- Podstawowa znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008r.

- Umiejętność obsługi komputera ( MS Office, Excel, przeglądarka internetowa, urządzenia biurowe)

- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość języka niemieckiego

- Motywacja do pracy, chęć zdobycia nowych doświadczeń

- Kreatywność, otwartość na nowe pomysły

- Wysoka kultura osobista i nieposzlakowana opinia

- Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji

- Podstawowa znajomość ustawy o zamówieniach publicznych


2. DODATKOWE

- Komunikatywność i pogoda ducha, pozytywne nastawienie do pracy

- Operatywność i zaangażowanie

- Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych

- Umiejętność pracy w zespole

- Umiejętność pracy pod presją czasu

- Otwartość, pozytywne nastawienie do ludzi

- Mile widziana osoba niepaląca


  1. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI


- Pozyskiwanie nowych klientów w zakresie obsługiwanego segmentu rynkowego

- Budowanie i utrzymywanie relacji z klientami, prowadzenie projektów dla klienta

- Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych

- Redagowanie materiałów informacyjnych, reklamowych

- Współtworzenie strategii reklamowej, oraz planów ,marketingowych

- Współpraca przy definiowaniu wymagań dla nowych produktów i usług,

specyficznych dla danych projektów

- Przygotowywanie analiz

- Aktywne poszukiwanie i zdobywanie nowych partnerów biznesowych

- Promocja marki

- Sporządzanie ofert oraz projektów typowych umów

- Utrzymywanie dobrych relacji z klientami

- Prowadzenie dokumentacji


  1. WYMAGANE DOKUMENTY:


- list motywacyjny,

- cv,

- kwestionariusz osobowy( do pobrania na stronie internetowej pod adresem: http://sport.kolobrzeg.pl/bip/kwestionariusz_marketing.doc
lub w sekretariacie MOSIR)

- dokumenty potwierdzające wykształcenie,

- zaświadczenie o niekaralności,

- dokumenty potwierdzające staż pracy.


  1. TERMIN SKŁADANIA OFERT: Do 19 marca 2012 roku.


  1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT : Sekretariat MOSiR ul. Łopuskiego 38 Kołobrzeg.


Aplikacje, które wpłyną do MOSiR po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.


Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MOSiR (www.bip.mosir.kolobrzeg.pl)


Do pobrania: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: http://sport.kolobrzeg.pl/bip/kwestionariusz_marketing.doc


Na ofercie prosimy umieścić klauzulę:

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji.

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.