Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zamówienie usługi wykonania tablic informacyjnych na kąpielisko morskie.

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

 

CSiR.223.2.27.2016.JK

ZAPYTANIE OFERTOWE


dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na:


Zamówienie usługi wykonania tablic informacyjnych na kąpielisko morskie „

Zamawiający


GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

w KOŁOBRZEGU

ul. Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-15-98-590
ZATWIERDZIŁ:


Andrzej Bejnarowicz

Dyrektor MOSiR


Opis przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest:

Zamówienie usługi wykonania tablic informacyjnych na kąpielisko morskie.

 1. Wydruk na folii magnetycznej około 1700 elementów wyciętych po obrysie o łącznej powierzchni 10 m2, folia magnetyczna 0,6 mm – nadruk bezpośredni lub folia magnetyczna 0,7 mm wyklejona folią samoprzylepną.

 2. Znak w kształcie trójkąta o rozmiarach 70 cm/70 cm/ 70 cm – ilość 90 sztuk – materiał dibond 3 mm koloru białego wyklejony jednostronnie folią samoprzylepną

 3. Znak w kształcie koła o średnicy 60 cm – ilość 67 sztuk – materiał pcv 5mm wyklejone jednostronnie folią samoprzylepną

 4. Znak w kształcie prostokąta o wymiarach wys.80 cm/szer 60 cm – ilość 20 szt – materiał dibond 3 mm koloru białego wyklejony jednostronnie folią samoprzylepną

 5. Wymiana informacji na tablicach o wymiarach 122 cmx300 cm

Zamawiający wymaga także oświadczenia iż zamówienie będzie zrealizowane w całości do 10.06.2016 roku.

Firma składająca ofertę musi wykazać się także realizacją podobnych zamówień – co najmniej 3.

Termin realizacji


Termin realizacji zamówienia do 10.06.2016 r.


Kryterium oceny ofert

Np. Cena – 100%

Sposób przygotowania i składania oferty


1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem.

 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście ( w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis Oferta na wykonanie tablic na kąpielisko morskie” lub pocztą elektroniczną na adres: jacekkus-fms@o2.pl lub sekretariat@mosir.kolobrzeg.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.05.2016 r. do godz.10:00.

Informacje

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

 2. Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
 4. Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

 5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Jacek Kuś , tel. 607810450 e-mail: jacekkus-fms@o2.pl


Do pobrania:

1. Zapytanie, formularz ofertowy.
2. W związku z licznymi zapytaniami , jeszcze raz szczegółowo przedstawiamy dokładny opis zapytania.


 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.