Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Główny księgowy

Archiwum ofert pracy

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

 W KOŁOBRZEGU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

   

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI   W KOŁOBRZEGU UL. ŁOPUSKIEGO 36-38

 

 

NAZWA STANOWISKA : GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 

 

WYMAGANIA NIEZBEDNE ;

 • ukończono jednolite ekonomiczne studia magisterskie z co najmniej 6 letnią praktyką w księgowości,
 • doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego co najmniej 2 lata
 • obywatelstwo Polskie,
 • osoba nie karana prawomocnie za przestępstwa przeciwko   mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych   oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
 • znajomość obsługi komputera, 
 • znajomość przepisów ; ustawy o : finansach publicznych,   rachunkowości, samorządzie gminnym, podatku dochodowym od osób fizycznych ,  podatku VAT, prawa pracy i ubezpieczeń, prawa zamówień publicznych.

 

DO OBOWIAZKÓW GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • zapewnianie prawidłowości, terminowości sprawozdań składanych na zewnątrz   przez MOSiR
 • przygotowywanie planów finansowych Ośrodka,
 • kierowanie wewnętrzną rachunkowością Ośrodka, 
 • sporządzanie i kontrola dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych,
 • prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
 • dokonywanie w ramach kontroli gospodarczej czynności związanych ze sprawozdaniem kontroli wewnętrznej,
 • kierowanie pracą podległych pracowników.

  WYMAGANE DOKUMENTY :

 • list motywacyjny
 • CV
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie o niekaralności
 • dokumenty potwierdzające staż pracy
 • zaświadczenia o dodatkowych umiejętnościach i kwalifikacjach

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT :

Oferty należy składać do sekretariatu   Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, ul Łopuskiego 36-38,

do dnia 02.07. 2007r.

 

Na ofercie prosimy umieścić  klauzulę

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych   z dn. 29.08.1997r wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji.

    

Uprzejmie informujemy, że oferty   które wpłyną po terminie lub będą niekompletne – nie będą rozpatrywane.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.