Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

INFORMACJA O WYBORZE - Dostawa paliw do samochodów i innych urządzeń

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

ZNAK   SPRAWY :   DT.072.1.54.2016.MR

 

 

Kołobrzeg 19.12.2016

   

 

 

Dotyczy : Dostawa paliw do samochodów i innych urządzeń

 

 

            INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu informuje , że dokonano wyboru oferty na dostawę paliw płynnych do MOSiR w Kołobrzegu .

 

W odpowiedzi na trzy zapytania ofertowe rozesłane przez MOSiR – wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę : Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp . z o . o .   z siedzibą w Kołobrzegu (61.501,23 zł brutto ) . Z łożona oferta spełniała kryterium formalne jakim było kryterium :

 

1)     80 % cena brutto

2)     20 % odległość stacji od Stadionu Piłkarskiego przy ul . Śliwińskiego 1, podana w metrach

3)     Łącznie 100%

 

dokonano wyboru oferty firmy Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o. z Kołobrzegu z zaoferowaną ceną za opisany przedmiot zamówienia w wysokości 61.501,23 zł brutto ( słownie brutto : sześćdziesiąt jeden t ysięcy pięćset jeden   23/100 zł ).

 

Termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 23.12.2016.

W związku z powyższym prosimy o stawienie się w w/w dniu w siedzibie zamawiającego celem podpisania umowy.

 

 

 

Otrzymują :

1.       Adresat

2.       MOSiR Kołobrzeg

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.