Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

INFORMACJA O WYBORZE - Remont pomieszczeń na hali przy ul. Wąskiej

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

Kołobrzeg 16.06.2016

 

 

 

 

                                          Przedsiębiorstwo budowlane

                                          ASTRID

                                          inż. Marek Wojciechowski

                                          ul. Leśna 16

                                          78-132 Grzybowo

 

 

 

Dotyczy : Remont pomieszczeń na hali przy ul. Wąskiej         

 

 

            INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu informuje , że dokonano wyboru oferty na Remont pomieszczeń na hali przy ul. Wąskiej.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie oraz trzy zapytania ofertowe rozesłane przez MOSiR – wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę : Przedsiębiorstwo Budowlane „ASTRID” inż. Marek Wojciechowski z siedzibą w Grzybowie (34.250,00 zł brutto) . Z łożona oferta spełniała kryterium formalne jakim było kryterium :

 

1)     100 % cena brutto

 

dokonano wyboru oferty firmy Przedsiębiorstwo Budowlane „ASTRID” inż. Marek Wojciechowski z siedzibą w Grzybowie z zaoferowaną ceną za opisany przedmiot zamówienia w wysokości 34.250,00 zł brutto ( słownie brutto : trzydzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt 00/100 zł ).

 

Termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 21.06.2016.

W związku z powyższym prosimy o skontaktowanie się z Zamawiającym celem podpisania umowy.

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.