Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

INFORMACJA O WYBORZE - Dostawa nasion trawy na murawę boisk na stadionie

Archiwum Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

 

 

 

Kołobrzeg 23.02.2016

 

 

                                                                                 

Dotyczy : Dostawa nasion trawy na murawę boisk na stadionie

 

 

            INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu informuje , że dokonano wyboru oferty na dostawę nawozów mineralnych na murawę boisk na stadionie.

 

W odpowiedzi na trzy zapytania ofertowe rozesłane przez MOSiR – wpłynęły dwie oferty złożone przez firmy : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jakub Chwieduk z siedzibą w Bydgoszczy (17.973,98 zł) oraz Elkner-Service, Rafał Elkner z siedzibą w Skierniewicach (18.129,42 zł) . Z łożona oferta spełniała kryterium formalne jakim było kryterium :

 

1)     100 % cena brutto

 

dokonano wyboru oferty firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jakub Chwieduk z siedzibą w Bydgoszczy z zaoferowaną ceną za opisany przedmiot zamówienia w wysokości 17.973,98 zł brutto – mieszanka Rapide 105 kg – 16,19 zł netto za 1 kg, mieszanka Speedy Green 1155 kg – 12,93 netto za 1 kg ( słownie brutto : siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złotych 98/100 zł za całe zamówienie).

 

Termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 01.03.2016.

W związku z powyższym prosimy o skontaktowanie się z Zamawiającym celem podpisania umowy.

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.