Archiwum Biuletynu Informacji Publicznej

Statystyka

Statystyka oglądanych stron

Strona Udział Wejść
Strona główna19,20%166222
MOSIR0,94%8138
Rejestr zmian27,41%237338
Redakcja0,64%5518
Pomoc0,00%2
Pomoc1,44%12488
Wyszukiwarka0,05%468
Podstawa prawna0,00%11
Dane teleadresowe1,80%15609
Kierownictwo1,37%11885
Prawo0,69%5991
Sprawy0,67%5777
Zamówienia0,26%2271
Mienie0,90%7810
Inspektor do spraw Marketingu i Organizacji Imprez0,06%526
Rozstrzygnięcie konkursu Inspektor do spraw Marketingu i Organizacji Imprez0,06%530
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko Inspektor do spraw Marketingu i Organizacji Imprez0,06%527
Główny księgowy0,06%492
Oferty współpracy0,04%320
Konkurs na wolne stanowisko Głównego Księgowego został nie rozstrzygnięty. Brak ofert. Konkurs zostanie ogłoszony ponownie.0,05%471
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych0,06%492
Pomoc biurowa - Archiwistka0,07%587
Lista kandydatów spełnijących wymagania formalne na stanowisko Z-ca Dyrektora ds. technicznych0,05%474
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Z-ca Dyrektora ds. technicznych0,06%517
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pomoc biurowa0,07%575
Główny księgowy0,06%529
Schemat organizacyjny0,80%6956
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Główny Księgowy0,07%588
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Główny Księgowy0,06%550
Wyścig o Puchar Bałtyku!0,01%127
Kierownik Centrum Kongresowego0,07%617
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko Kierownik Centrum Kongresowego0,07%587
Rozstrzygnięcie konkursu Kierownik Centrum Kongresowego0,07%590
Informatyk0,07%577
Ogłoszenie o sprzedaży podnośnika0,06%553
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko Informatyk0,05%473
Rozstrzygnięcie konkursu Informatyk0,06%517
Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego w budynkach Centrum Sportowo – Rekreacyjno – Konferencyjnego „MILENIUM” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrz0,09%793
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zaprasza do składania ofert na dzierżawę sali sportowej wraz z zapleczem o powierzchni 500 m². Sala sportowa MOSiR mieści się przy ul. Wąskiej 1.0,10%851
"Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na dzierżawę od 15.06.2008r. do 15.09.2008r. dwóch działek na plaży, bezpośrednio przyległych do linii wody, przeznaczonych na uprawianie sportów wodnyc"0,70%6058
SPECJALISTA DO SPRAW MARKETINGU0,07%565
KONSERWATOR MASZYN I URZĄDZEŃ0,06%483
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE SPECJALISTA DO SPRAW MARKETINGU0,06%494
Elektroniczka Skrzynka Podawcza0,57%4905
POKOJOWA0,07%583
"Przetarg na prowadzenie świadczenia usług aquaaerobicu,aerobiku,fitness i innych."0,08%729
SPECJALISTA DO SPRAW MARKETINGU0,01%50
Dokumenty0,13%1138
RECEPCJONISTA0,09%761
Ogłoszenie o przetargu w formie konkursu ofert na korzystanie (bez nabycia posiadania przez użytkownika) w sezonie letnim 2009 dwóch części głowicy kołobrzeskiego mola spacerowego0,09%819
"Ogłoszenie o przetargu w formie konkursu ofert na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni ok. 500 m², mieszczącego się w przyziemiu zabytkowej Sali Sportowej przy ul. Wąskiej 1 w Kołobrzegu"1,50%12974
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu na obiekcie mola spacerowego0,13%1089
Ogłoszenie przetargu w formie konkursu ofert na dzierżawę sali sportowej wraz z zapleczem o powierzchni 500 m² przy ul. Wąskiej 1.0,06%539
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Remont dachu hali Milenium1,24%10749
Przetarg w formie konkursu ofert na udostępnienie trzech miejsc wewnątrz budynków Kompleksu Sportowo- Rekreacyjnego „MILENIUM” przeznaczonych na zainstalowanie automatów samosprzedających0,07%568
Ogłoszenie o przetargu w formie konkursu ofert na dzierżawę działki na plaży przeznaczonej na uprawianie sportów wodnych od 15.06.2009r. do 15.09.2009r0,08%651
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania „Remont dachu Hali Milenium”.0,06%538
Zaproszenie do składania ofert na udostępnienione siedem miejsc wewnątrz budynków Kompleksu Sportowo- Rekreacyjnego „MILENIUM” przeznaczonych na zainstalowanie automatów samosprzedających0,07%580
"Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ""Remont dachu hali Milenium"""0,05%451
Remont dachu hali Milenium0,07%593
Zapraszamy do przetargu w formie konkursu ofert na na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni ok. 500 m² w Sali Sportowej przy ul. Wąskiej 10,10%852
"Zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania „Remont dachu Hali Milenium"""0,14%1230
Ochrona mienia Kompleksu Milenium (BZP 93827/2009)0,11%945
Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM (BZP 93853-2009)0,11%923
Rozstrzygnięcie przetargu na siedm miejsc przeznaczonych na zainstalowanie automatów samosprzedających zimne napoje.0,07%618
Rozstrzygnięcie przetargu na użytkownika trzech miejsc przeznaczonych na zainstalowanie automatów samosprzedających gorące napoje .0,07%583
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu hali Milenium (BZP 87749-2009)0,05%473
Wyjaśnienie treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dot. Utrzymanie czystości...(BZP 93853-2009)0,00%24
Wyjaśnienie treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dot. Utrzymanie czystości...(BZP 93853-2009)0,11%917
Wyjaśnienie treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dot. Ochrona mienia ... (BZP 93827-2009)0,09%792
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum ... (BZP 93853-2009)0,07%620
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot. Ochrona mienia ... (BZP 93827-2009)0,08%703
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. Ochrona mienia ... (BZP 93827-2009)0,09%763
PROTEST - Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM (BZP 93853-2009)0,11%938
PROTEST - Ochrona mienia kompleksu Milenium (BZP 93827-2009)0,11%966
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup trybun sportowych wraz z dostawą i montażem (BZP 123757 - 2009)0,07%608
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych związanych z remont dachu kompleksu Milenium0,10%888
ROZTRZYGNIĘCIE PROTESTU - dot. Utrzymanie czystości...(BZP 93853-2009)0,08%706
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot. Utrzymanie czystości...(BZP 93853-2009)0,08%690
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - dot. Utrzymanie czystości...(BZP 93853-2009)0,08%651
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot. Zakup trybun sportowych ... (BZP 123757 - 2009)0,05%460
Ogłoszenie o przetargu w formie konkursu ofert na dowóz dzieci na basen w roku szkolnym 2009/20100,10%834
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: Przetargu w formie konkursu ofert na zadanie pn.: Dowóz dzieci na basen w roku szkolnym 2009/20100,10%831
Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM (BZP 294392-2009)0,12%1013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochrona mienia Łuczniczka (BZP 142153-2009)0,13%1096
Wyjaśnienie treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dot. Ochrona mienia Łuczniczka (BZP 142153-2009)0,10%823
Wyjaśnienie treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dot.Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM (BZP 294392-2009)0,13%1150
PROTEST - Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM (BZP 294392-2009)0,11%932
ODPOWIEDŹ NA PROTEST - Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM (BZP 294392-2009)0,07%596
WYNIOSEK ZMIANY TREŚCI UMOWY i ODPOWIEDŹ- Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM (BZP 168445-2009 i BZP 294392-2009)0,07%640
Zamknięcie przetargu w formie konkursu ofert na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni ok. 500 m² w Sali Sportowej przy ul. Wąskiej 1.0,09%746
Ogłoszenie - dzierżawa lokalu użytkowego o powierzchni ok. 500 m² w Sali Sportowej przy ul. Wąskiej 10,09%743
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM (BZP 168445-2009 i BZP 294392-2009)0,08%653
"Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu o powierzchni użytkowej 13,9 m2 na parterze Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego Milenium"0,08%669
Ogłoszenie o przetargu w formie konkursu ofert na ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO.0,19%1613
"Ogłoszenie o przetargu w formie konkursu ofert na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni ok. 500 m², mieszczącego się w przyziemiu zabytkowej Sali Sportowej przy ul. Wąskiej 1 w Kołobrzegu"0,21%1777
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisku Inspektor ds. kancelarii0,12%1033
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko Inspektor ds. kancelarii0,12%1003
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa skutera wodnego wraz z przyczepą i platformą ratowniczą (BZP 78504-2010)0,14%1246
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utrzymanie czystości pasa technicznego (BZP 87514-2010)0,10%826
Wyjaśnienie treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dot.dostawa skutera wodnego wraz z przyczepą i platformą ratowniczą (BZP 78504-2010)0,13%1126
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-dostawa skutera wodnego wraz z przyczepą i platformą ratowniczą (BZP 78504-2010)0,10%829
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Utrzymanie czystości pasa technicznego (BZP 87514-2010)0,08%726
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Renowacja nawierzchni sportowej (BZP 108913-2010)0,17%1463
Wyjaśnienie treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dot.Renowacja nawierzchni sportowej (BZP 108913-2010)0,13%1152
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Renowacja nawierzchni sportowej (BZP 108913-2010)0,09%779
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Renowacja nawierzchni sportowej (BZP 108913-2010)0,09%754
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - sprzedaż kiosku przenośnego z okiennicami0,10%891
Unieważnienie przetargu nieograniczonego - sprzedaż kiosku przenośnego z okiennicami0,08%688
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dowóz dzieci na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w roku szkolnym 2010/2011 (BZP 219949 - 2010)0,09%803
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dowóz dzieci na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w roku szkolnym 2010/2011 (BZP 219949 - 2010)0,07%645
OGŁOSZENIE O PRZETARGU w formie konkursu ofert - na dzierżawę pomieszczenia na parterze w budnynku basenu MILENIUM0,10%836
OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie zadania pn. Nadzór technologiczny i chemiczny uzdatniania wody basenowej0,08%708
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 354525-2010)0,08%722
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 361085-2010)0,06%528
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU-Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno-Kongresowego MILENIUM MOSiR w Kołobrzegu (BZP 361085-2010)0,06%508
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno-Kongresowego MILENIUM MOSiR w Kołobrzegu (BZP 361085-2010)0,05%446
OGŁOSZENIE o UNIEWAŻNIENIU postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 354525-2010)0,05%433
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 18279-2011)0,05%470
OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 18279-2011)0,08%703
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI do postępowania - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 18279-2011)0,07%644
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 18279-2011)0,32%2791
ZAPYTANIE OFERTOWE - Stworzenie i instalację portalu internetowego.0,15%1309
OGŁOSZENIE - o przetargu w formie konkursów ofert na na korzystanie (bez nabycia posiadania przez użytkownika) w sezonach letnich 2011-2013 dwóch części głowicy kołobrzeskiego mola spacerowego.0,25%2171
"NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - SPECJALISTA DO SPRAW MARKETINGU, SPRZEDAŻY- KOORDYNATOR."0,17%1454
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Z-CA KIEROWNIKA CENTRUM SPORTU I REKREACJI0,15%1330
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Z-CA KIEROWNIKA CENTRUM SPORTU I REKREACJI0,14%1212
"LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - SPECJALISTA DO SPRAW MARKETINGU, SPRZEDAŻY - KOORDYNATOR"0,15%1277
"INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - SPECJALISTA DO SPRAW MARKETINGU, SPRZEDAŻY-KOORDYNATOR"0,13%1104
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Z-CA KIEROWNIKA CENTRUM SPORTU I REKREACJI0,17%1457
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego oraz urządzeń.0,10%873
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego oraz urządzeń.0,11%915
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utrzymanie czystości w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 213119 - 2011)0,07%588
OGŁOSZENIE - przetarg nieograniczony - Dowóz dzieci na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w roku szkolnym 2011/2012 (BZP 218823-2011)0,07%606
OGŁOSZENIE - zmiana terminu otwarcia ofert - Dowóz dzieci na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w roku szkolnym 2011/2012 (BZP 218823-2011)0,07%584
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Utrzymanie czystości w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP - 213119 - 2011)0,08%655
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - przetarg nieograniczony - Dowóz dzieci na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w roku szkolnym 2011/2012 (BZP 218823-2011)0,08%712
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Dowóz dzieci na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu0,12%997
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIECIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - Dowóz dzieci na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP - 234283-2011)0,07%591
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - INSPEKTOR DS. PŁAC I KSIĘGOWOŚCI0,12%1054
"OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pow. 14.000 euro - Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg”"0,08%717
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pow. 14.000 euro - Ochronę mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu0,09%756
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Inspektor ds. płac i księgowości0,12%1039
"OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIECIU - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego-Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta"0,10%858
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Inspektor ds. płac i księgowości0,13%1095
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ochronę mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu0,10%873
OGŁOSZENIE o przetargu w formie konkursu ofert na zadanie pn. “Nadzór technologiczny i chemiczny uzdatniania wody basenowej”0,09%813
"OGŁOSZENIE o przetargu w formie konkursu ofert dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni ok. 500 m², mieszczącego się w przyziemiu zabytkowej Sali Sportowej przy ul. Wąskiej 1 w Kołobrzegu"0,10%833
"OGŁOSZENIE o braku ofert w przetargu w formie konkursu ofert dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni ok. 500 m², mieszczącego się w przyziemiu zabytkowej Sali Sportowej przy ul. Wąskiej 1(...)"0,09%742
"OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 43,0 m2, wydzielonego z pomieszczenia oznaczonego w projekcie budowlanym numerem 013, położonego na parterze budynku basenu „MI"0,23%1983
"OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę pięciu działek na plaży morskiej, przeznaczonych na prowadzenie działalności rekreacyjno - sportowej sportów /batuty , dmuchańce , zjeżdżalnie, itp./ na okres"0,26%2227
OGŁASZENIE O NABÓRZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Inspektor ds. marketingu i organizacji imprez0,20%1714
"Ogłoszenie o przetargu - na dzierżawę czterech działek na plaży morskiej, z przeznaczeniem na ogródki gastronomiczne z piwem na okres 3 sezonów letnich położonych w granicach administracyjnych Gminy"0,27%2296
Ogłoszenie o przetargu - na korzystanie (bez nabycia posiadania przez użytkownika) w sezonach letnich 2012-2014 dwóch części głowicy kołobrzeskiego mola spacerowego.0,30%2560
"OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej 14.000 euro na Przebudowę istniejącego zejścia na plażę przy ulicy Arciszewskiego w Kolobrzegu – działka nr 8, obręb nr 2 (BZP - 66293-2012)"0,12%1045
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Inspektor ds. marketingu i organizacji imprez0,13%1151
"OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU - w sprawie wyboru użytkowników pieciu działek plaży morskiej , przeznaczonych na prowadzenie działalności rekreacyjno – sportowej / batuty,dmuchań"0,25%2149
"OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - w sprawie wyboru użytkowników czterech działek plaży morskiej , przeznaczonych na ogródki gastronomiczne z piwem na okres 3 sezonów letnich tj. 2012 – 201"0,25%2191
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pow. 14.000 euro - Dokumentację projektową na zadanie: Remont Mola Spacerowego w Kołobrzegu (BZP 137474-2012)0,14%1212
"OGŁOSZENIE ZMIANA TERMINU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pow. 14.000 euro - Dokumentację projektową na zadanie: Remont Mola Spacerowego w Kołobrzegu (BZP 137474-2012, 101341 - 2012)"0,09%795
"OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIECIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pow.14.000 euro na Przebudowę istniejącego zejścia na plażę przy ul.Arciszewskiego w Kolobrzegu–działka nr 8,obręb nr 2(BZP - 66293-2012)"0,10%828
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pow. 14 tys euro na Dostawę kosiarki wrzecionowej do pielęgnacj boisk sportowych oraz urządzenia do czyszczenia sztucznej trawy wypełnionej granulatem (BZP 110620,10%839
OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU Inspektor ds. marketingu i organizacji imprez0,11%940
"OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA - Dokumentacja projektowa na zadanie: Remont Mola Spacerowego w Kołobrzegu (BZP 137474-2012,101341 - 2012)"0,11%948
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - dostawa kosiarki wrzecionowej do pielęgnacj boisk sportowych oraz urządzenia do czyszczenia sztucznej trawy wypełnionej granulatem(BZP 110623-2012)0,11%959
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pow. 14000 euro - Dostawę kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 142959-2012)0,09%745
Kąpielisko 20120,44%3770
KĄPIELISKO 2012 - grafik służb0,40%3421
"OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU - Dostawę kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 142959-2012,151169 - 2012)"0,07%611
"OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA - Dokumentacja projektowa na zadanie:Remont Mola Spacerowego w Kołobrzegu(BZP 137474-2012,101341-2012)"0,10%877
"PYTANIA i ODPOWIEDZI - Dostawę kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 142959-2012,151169 - 2012)"0,08%658
"PYTANIA i ODPOWIEDZI 2 - Dostawę kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 142959-2012,151169 - 2012)"0,07%646
"PYTANIA i ODPOWIEDZI 3 - Dostawę kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 142959-2012,151169 - 2012)"0,07%649
"OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA - Dostawę kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu(BZP 142959-2012,151169-2012)"0,09%741
"OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (unieważnienie) - Dostawę kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu(...)(BZP 142959-2012,151169-2012)"0,08%667
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 335902 - 2012)0,09%753
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Dostawa kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 335902-2012)0,10%903
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 335902 - 2012)0,08%735
"OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni ok. 500 m², mieszczącego się w przyziemiu zabytkowej Sali Sportowej przy ul. Wąskiej 1 w Kołobrzegu"0,29%2541
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa jednego urządzenia do wertykulacji/skaryfikacji (usuwania filcu trawiastego) murawy z trawą naturalną (BZP 423048-2012)0,08%654
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Dostawa jednego urządzenia do wertykulacji/skaryfikacji (usuwania filcu trawiastego) murawy z trawą naturalną (BZP 423048-2012)0,07%572
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa jednego urządzenia do wertykulacji/skaryfikacji (usuwania filcu trawiastego) murawy z trawą naturalną (BZP 481678 - 2012)0,06%545
"OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utrzymanie czystości I porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść I dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 489562 - 2012)"0,07%643
"PYTANIA I ODPOWIEDZI - Utrzymanie czystości I porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść I dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 489562 - 2012)"0,07%629
"PYTANIA I ODPOWIEDZI 2- Utrzymanie czystości I porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść I dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 489562 - 2012)"0,06%549
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Dostawa jednego urządzenia do wertykulacji/skaryfikacji (usuwania filcu trawiastego) murawy z trawą naturalną (BZP 481678 - 2012)0,07%572
"OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Utrzymanie czystości I porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść I dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 489562 - 2012)"0,07%593
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa jednego urządzenia do wertykulacji/skaryfikacji (usuwania filcu trawiastego) murawy z trawą naturalną (BZP - 518246 - 2012)0,16%1371
"OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Utrzymanie czystości I porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść I dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 489562 - 2012)"0,16%1357
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Kompleksowa naprawa układu technologii uzdatniania wody basenowej i szczelności niecki basenu rekreacyjnego (BZP - 61852 - 2013)0,09%761
PYTANIA I ODPOWIEDZI - Kompleksowa naprawa układu technologii uzdatniania wody basenowej i szczelności niecki basenu rekreacyjnego (BZP - 61852 - 2013)0,07%579
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Kompleksowa naprawa układu technologii uzdatniania wody basenowej i szczelności niecki basenu rekreacyjnego (BZP - 61852 - 2013)0,16%1350
"Zarząd Lokalnej organizacji Turystycznej ""Regionu Kołobrzeg"" - nabór na stanowisko ""DYREKTOR BIURA LOT"""0,16%1405
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Kompleksowa naprawa układu technologii uzdatniania wody basenowej i szczelności niecki basenu rekreacyjnego (BZP - 61852 - 2013)0,15%1264
"OGŁOSZENIE - Do dnia 02.04.2013r. w siedzibie MOSiR Kołobrzeg (sekretariat), zbierane będą oferty na dzierżawę części plaży (dwie działki o powierzchni 15 m2 każda) z przeznaczeniem na prowadzenie dz"0,37%3188
"OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę od 15.05.2013r. do 30.09.2013r. części plaży /trzy działki o powierzchni 2 m2 (...) na wyplataniu warkoczyków, bransoletek oraz tatuażu artystycznego (...)"0,31%2663
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - na dzierżawę sześciu działek pasa technicznego plaży położonych w granicach Miasta Kołobrzeg0,30%2579
KONKURS OFERTOWY NA DOSTAWĘ POSIŁKÓW W SEZONIE 20130,28%2459
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - RECEPCJONISTA0,13%1148
"OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 43,0 m2, wydzielonego z pomieszczenia oznaczonego w projekcie budowlanym numerem 013, na parterze budynku basenu „MILENIUM"""0,28%2407
Statut0,44%3796
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Obsługa ratownicza basenu Milenium SPA przy ul. Łopuskiego 38 w MOSiR w Kołobrzegu (BZP 162505 - 2013)0,19%1636
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja systemu CCTV do monitorowania imprez masowych w hali Milenium MOSiR w Kołobrzegu (BZP 168439 - 2013)0,17%1473
ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 1 - Modernizacja systemu CCTV do monitorowania imprez masowych w hali Milenium MOSiR w Kołobrzegu (BZP 168439 - 2013)0,14%1195
"OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Modernizacja systemu CCTV do monitorowania imprez masowych w hali Milenium MOSiR w Kołobrzegu (BZP 168439 - 2013, 174199 - 2013)"0,13%1113
"POPRAWIONA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - Modernizacja systemu CCTV do monitorowania imprez masowych w hali Milenium MOSiR w Kołobrzegu (BZP 168439 - 2013, 174199 - 2013)"0,14%1252
"OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - Modernizacja systemu CCTV do monitorowania imprez masowych w hali Milenium MOSiR w Kołobrzegu (BZP 168439 - 2013, 174199 - 2013)"0,14%1206
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Obsługa ratownicza basenu Milenium SPA przy ul. Łopuskiego 38 w MOSiR w Kołobrzegu (BZP 162505 - 2013)0,12%1047
OGŁOSZENIE - konkurs ofert na dzierżawę części nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 stanowiącej strzelnicę sportową w Kompleksie „Milenium” wraz z wyposażeniem.0,28%2420
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa i wymiana urządzeń systemu sygnalizacji pożaru oraz ich montaż w kompleksie Milenium Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu(BZP 220837 - 2013)0,15%1276
PYTANIA I ODPOWIEDZI - Dostawa i wymiana urządzeń systemu sygnalizacji pożaru oraz ich montaż w kompleksie Milenium Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu(BZP 220837 - 2013)0,11%992
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIECIU - Dostawa i wymiana urządzeń systemu sygnalizacji pożaru oraz ich montaż w kompleksie Milenium Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu(BZP 220837 - 2013)0,12%1000
"OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - na dzierżawę na okres 3 lat od dnia zawarcia umowy, części nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 stanowiącej strzelnicę sportową w Kompleksie ̶"0,21%1780
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 272775 - 2013)0,12%1069
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utrzymanie czystości w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 213119 - 2011)0,03%289
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utrzymanie czystości w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 213119 - 2011)0,03%288
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utrzymanie czystości w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 213119 - 2011)0,03%287
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utrzymanie czystości w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 213119 - 2011)0,03%286
PYTANIA I ODPOWIEDZI 2 - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 272775 - 2013)0,10%858
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 272775 - 2013)0,10%861
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - Całodobowe świadczenie usług żywienia osób w wynajmowanych pomieszczeniach w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu(2013/S 239-415736)0,10%824
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług w zakresie przygotowania i podawania posiłków dla gości Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w oparciu o dzierżawę pomieszczeń Ośrodka (2014/S0,22%1881
"OGŁOSZENIE - konkurs ofert na dzierżawę na okres 3 lat od dnia zawarcia umowy, części nieruchomości położonej na parterze budynku basenu „ MILENIUM SPA „ w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego"0,23%1975
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIECIU - Świadczenie usług w zakresie przygotowania i podawania posiłków dla gości Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w oparciu o dzierżawę pomieszczeń Ośrodka(2014/S 018-028)0,19%1653
"OGŁOSZENIE - przetargi w formie konkursów ofert na dzierżawę od 01.05.2014-31.12.2014 części plaży/dwie działki po 2 m ² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności(...)warkoczyków,bransoletek0,23%2013
OGŁOSZENIE - KONKURS OFERTOWY NA DOSTAWĘ POSIŁKÓW DLA RATOWNIKÓW W SEZONIE 2014 R.0,20%1737
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Inspektor ds. marketingu i sprzedaży0,15%1279
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Inspektor ds. marketingu i sprzedaży0,15%1283
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - Całodobowe świadczenie usług żywienia osób w wynajmowanych pomieszczeniach w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu(2013/S 239-415736)0,07%564
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - Całodobowe świadczenie usług żywienia osób w wynajmowanych pomieszczeniach w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu(2013/S 239-415736)0,07%563
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - Całodobowe świadczenie usług żywienia osób w wynajmowanych pomieszczeniach w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu(2013/S 239-415736)0,07%563
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - Całodobowe świadczenie usług żywienia osób w wynajmowanych pomieszczeniach w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu(2013/S 239-415736)0,07%563
ZAPYTANIE OFERTOWE - Modernizacja układu pomiarowego energii elektrycznej dostosowująca do wymagań TPA według projektu e31/05/20140,15%1262
"OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 53,80 m2, znajdującego się w tzw. łączniku przy Hali Widowiskowo-Sportowej „MILENIUM” w Kołobrzegu"0,05%434
"OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 243211 - 2014)"0,15%1335
"PYTANIA I ODPOWIEDZI - Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 243211 - 2014)"0,11%979
"OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 243211 - 2014)"0,13%1147
"OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 256581 - 2014)"0,23%1963
"OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 256581 - 2014)"0,12%1002
"OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę pomieszczenia o pow. 43,0 m2, wydzielonego z pomieszczenia oznaczonego w projekcie budowlanym numerem 013, na parterze budynku basenu „MILENIUM"""0,13%1159
"OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - na dzierżawę pomieszczenia o pow. 43,0 m2, wydzielonego z pomieszczenia oznaczonego w projekcie budowlanym numerem 013, na parterze budynku basenu MILENIUM"0,13%1095
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - INFORMATYK – wymiar ½ etatu.0,16%1400
"OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę pomieszczenia w budynku basenowym przy wejściu do kompleksu MILENIUM o powierzchni 76,85 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarcze"0,12%1011
KONKURS OFERT - na dostawę posiłków dla ratowników pracujących na kąpielisku morskim w Kołobrzegu.0,12%1046
"OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę pięciu działek na plaży morskiej, przeznaczonych na prowadzenie działalności rekreacyjno - sportowej sportów/batuty, dmuchańce, zjeżdżalnie itp.na okres 3 sezonów"0,14%1221
"OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę od 01.05-31.12.2015 części plaży/2 działki o pow. 2 m ² [każda]/w Gm. Miejskiej Kołobrzeg z przeznaczeniem:wyplataniu warkoczyków, bransoletek oraz tatuażu a"0,14%1194
"OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Otwarty Konkurs Ofert na zagospodarowanie i dzierżawę pomieszczenia oraz części tarasu Głowicy Molo Spacerowego, posadowionego na części gruntu pokrytego wodami morza (...)"0,21%1815
"OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę pomieszczenia znajdującego się w budynku basenowym przy wejściu do kompleksu MILENIUM o powierzchni 76,85 m2"0,19%1684
"OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę pomieszczenia znajdującego się w budynku basenowym przy wejściu do kompleksu MILENIUM o powierzchni 76,85 m2"0,19%1645
"OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę pomieszczenia znajdującego się w budynku basenowym przy wejściu do kompleksu MILENIUM o powierzchni 76,85 m2"0,19%1616
"OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - na dzierżawę pięciu działek na plaży morskiej, przeznaczonych na prowadzenie działalności rekreacyjno - sportowej sportów/batuty, dmuchańce, zjeżdżalnie itp.na okres 3 s"0,11%924
"OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - w sprawie wyboru dzierżawcy lokalu o powierzchni użytkowej 76 , 85 m ² znajdującego się w budynku basenowym przy wejściu do Kompleksu MILENIUM"0,11%969
"OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - w sprawie wyboru dzierżawcy lokalu o powierzchni użytkowej 43 , 0 m ² znajdującego się na parterze budynku basenu MILENIUM SPA"0,12%1018
"OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - w sprawie wyboru dzierżawcy części plaży / dwie działki / z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wyplataniu warkoczyków , tatuaży artys"0,12%1012
OGŁOSZENIE O WYBORZE - DZIERŻAWCY GŁOWICY MOLO SPACEROWEGO W KOŁOBRZEGU0,14%1172
OGŁOSZENIE O WYBORZE - DOSTAWA POSIŁKÓW DLA RATOWNIKÓW0,10%856
OGŁOSZENIE O WYBORZE - DOSTAWA POSIŁKÓW DLA RATOWNIKÓW0,10%830
OGŁOSZENIE O WYBORZE - DOSTAWA POSIŁKÓW DLA RATOWNIKÓW0,10%825
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa i wymiana urządzeń systemu sygnalizacji pożaru oraz ich montaż w kompleksie Milenium Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu(BZP 220837 - 2013)0,04%329
Mienie0,20%1706
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OBSŁUGA RATOWNICZA BASENU MILENIUM SPA PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP - 205206 - 2015)0,09%787
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - OBSŁUGA RATOWNICZA BASENU MILENIUM SPA PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP - 205206 - 2015)0,07%609
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OBSŁUGA RATOWNICZA BASENU MILENIUM SPA PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 122935 - 2015)0,14%1195
PYTANIA I ODPOWIEDZI - OBSŁUGA RATOWNICZA BASENU MILENIUM SPA PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 122935 - 2015)0,10%842
PYTANIA I ODPOWIEDZI 2 - OBSŁUGA RATOWNICZA BASENU MILENIUM SPA PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 122935 - 2015)0,09%818
OGŁOSZENIE O WYBORZE - OBSŁUGA RATOWNICZA BASENU MILENIUM SPA PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 122935 - 2015)0,11%925
OGŁOSZENIE UCHYLENIU I WYBORZE- OBSŁUGA RATOWNICZA BASENU MILENIUM SPA PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 122935 - 2015)0,10%903
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 354525-2010)0,01%128
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 354525-2010)0,01%127
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 354525-2010)0,01%127
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 354525-2010)0,01%127
"OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - na ochronę budynków, osób i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu."0,09%752
"OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OCHRONA BUDYNKÓW, OSÓB I MIENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 171075 - 2015)"0,08%703
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - INFORMATYK – wymiar ½ etatu.0,12%1039
"OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 243211 - 2014)"0,07%606
"OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 243211 - 2014)"0,07%605
"PYTANIA I ODPOWIEDZI - OCHRONA BUDYNKÓW, OSÓB I MIENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 171075 - 2015)"0,07%565
"PYTANIA I ODPOWIEDZI 2 - OCHRONA BUDYNKÓW, OSÓB I MIENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 171075 - 2015)"0,06%520
"OGŁOSZENIE O KONKURSIE - na zagospodarowanie i dzierżawę pomieszczenia oraz części tarasu Głowicy Molo Spacerowego, posadowionego na części gruntu pokrytego wodami morza terytorialnego, będących w uży"0,19%1603
"OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - OCHRONA BUDYNKÓW, OSÓB I MIENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 171075 - 2015)"0,07%568
"OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OCHRONA BUDYNKÓW, OSÓB I MIENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 180717-2015)"0,09%754
PYTANIA I ODPOWIEDZI - na zagospodarowanie i dzierżawę na Głowicy Molo Spacerowego o pow. 363 m2 od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2020 z przeznaczeniem na świadczenie usług gastronomicznych.0,13%1161
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - INFORMATYK – wymiar ½ etatu.0,11%953
"OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - OCHRONA BUDYNKÓW, OSÓB I MIENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 180717-2015)"0,06%522
SPROSTOWANIE - na zagospodarowanie i dzierżawę na Głowicy Molo Spacerowego o pow. 363 m2 od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2020 z przeznaczeniem na świadczenie usług gastronomicznych.0,15%1270
PYTANIA I ODPOWIEDZI 2 - na zagospodarowanie i dzierżawę na Głowicy Molo Spacerowego o pow. 363 m2 od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2020 z przeznaczeniem na świadczenie usług gastronomicznych.0,13%1151
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - na zagospodarowanie i dzierżawę na Głowicy Molo Spacerowego o pow. 363 m2 od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2020 z przeznaczeniem na świadczenie usług gastronomicznych.0,14%1212
OGŁOSZENIE O UCHYLENIU - na zagospodarowanie i dzierżawę na Głowicy Molo Spacerowego o pow. 363 m2 od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2020 z przeznaczeniem na świadczenie usług gastronomicznych.0,15%1278
"OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OCHRONA BUDYNKÓW, OSÓB I MIENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 11435 - 2016)"0,09%774
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie i montaż zjeżdżalni dziecięcej do brodzika oraz zabawki tryskającej wodą / 1 szt. / na Basen Milenium SPA w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 380,10%896
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU - Wykonanie i montaż zjeżdżalni dziecięcej do brodzika oraz zabawki tryskającej wodą / 1 szt. / na Basen Milenium SPA w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 380,12%1062
"OGŁOSZENIE O WYBORZE - OCHRONA BUDYNKÓW, OSÓB I MIENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 11435 - 2016)"0,10%850
ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i Internetu dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu wraz z dostawą/sprzedażą urządzeń.0,08%721
"ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE I DOSTAWA PŁAW SYGNALIZACYJNYCH Z LEŻĄCYM KRZYŻEM, ODNOWIENIE PŁAW Z UBIEGŁEGO SEZONU"0,08%695
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa nawozów mineralnych na murawę boisk na stadionie0,06%548
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa nasion trawy na murawę boisk na stadionie0,07%581
PYTANIA I ODPOWIEDZI - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i Internetu dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu wraz z dostawą/sprzedażą urządzeń0,06%526
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ETAP I - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i Internetu dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu wraz z dostawą/sprzedażą urządzeń0,06%540
INFORMACJA O WYBORZE - Dostawa nasion trawy na murawę boisk na stadionie0,06%535
INFORMACJA O WYBORZE - Dostawa nawozów mineralnych na murawę boisk na stadionie0,06%527
"INFORMACJA O WYBORZE - Wykonania i Dostawy Pław Sygnalizacyjnych z Leżącym Krzyżem, Odnowienie Pław z Ubiegłego Sezonu"0,06%508
INFORMACJA O WYBORZE - Wykonania i montażu zjeżdżalni dziecięcej do brodzika oraz zabawki tryskającej wodą / 1 szt./ na Basenie Milenium SPA w Kołobrzegu0,06%528
PYTANIA I ODPOWIEDZI - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i Internetu dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu wraz z dostawą/sprzedażą urządzeń0,06%489
PYTANIA I ODPOWIEDZI - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i Internetu dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu wraz z dostawą/sprzedażą urządzeń0,06%487
ZAPYTANIE OFERTOWE - Remont łazienek w pokojach hotelowych0,08%689
ZAPYTANIE OFEROWE - Zakup i montaż urządzeń gimnastyczno-siłowych na terenie plaży0,11%991
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie i dostawa odzieży z nadrukiem0,07%612
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU - Wykonanie i dostawa odzieży z nadrukiem0,07%566
"OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę jednej działki na plaży morskiej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności - 50 leżaków plażowych w na okres 2 sezonów"0,19%1622
"OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę jednej działki na plaży morskiej,przeznaczonej na prowadzenie działalności przeznaczeniem na prowadzenie działalności - 50 koszy wiklinowych na /okres 2 sezonów"0,10%892
"OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę jednej działki na plaży morskiej, przeznaczonej na prowadzenie działalności rekreacyjno - sportowej /batuty , dmuchańce , zjeżdżalnie, itp./ na okres 2 sezonów"0,11%988
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 (BZP 87460 - 2016)0,16%1356
"OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 (BZP 87460 - 2016, 101378 - 2016)"0,10%832
"MODYFIKACJA SIWZ - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 (BZP 87460 - 2016, 101378 - 2016)"0,10%854
"ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 (BZP 87460 - 2016, 101378 - 2016)"0,11%970
ZAPYTANIE OFERTOWE - Silnik zaburtowy spalinowy0,07%631
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i serwis pojazdów czterokołowych wielofunkcyjnych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu wraz z dostawą/sprzedażą urządzeń.0,08%662
"ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ 2 - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 (BZP 87460 - 2016, 101378 - 2016)"0,10%889
"OGŁOSZENIE O WYBORZE - na dzierżawę jednej działki na plaży morskiej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności - 50 leżaków plażowych w na okres 2 sezonów"0,11%955
"OGŁOSZENIE O WYBORZE - na dzierżawę jednej działki na plaży morskiej, przeznaczonej na prowadzenie działalności rekreacyjno - sportowej /batuty , dmuchańce , zjeżdżalnie, itp./ na okres 2 sezonów"0,11%953
"OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - na dzierżawę jednej działki na plaży morskiej,przeznaczonej na prowadzenie działalności przeznaczeniem na prowadzenie działalności - 50 koszy wiklinowych na /okres 2 sezon"0,10%891
ZAPYTANIE OFERTOWE - Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlanej przy realizacji zadania inwestorskiego pn.: WYMIANA PARKIETU DREWNIANEGO W HALI WIDOWISKOWO-SPORTO0,08%692
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU - Silnik zaburtowy spalinowy.0,07%620
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa posiłków dla ratowników na teren plaży w sezonie 2016 r0,07%642
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zamówienie usługi wykonania tablic informacyjnych na kąpielisko morskie.0,09%767
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawę sportowego sprzętu siłowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu0,11%925
OGŁOSZENIE O WYBORZE - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 380,09%820
PYTANIA I ODPOWIEDZI - Dostawę sportowego sprzętu siłowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu0,07%599
PYTANIA I ODPOWIEDZI 2 - Dostawę sportowego sprzętu siłowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu0,07%597
ZAPYTANIE OFERTOWE - Przegląd techniczny obiektów budowlanych w roku 2016.0,09%766
INFORMACJA O WYBORZE - Przegląd techniczny obiektów budowlanych w roku 20160,07%612
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU - Dostawę sportowego sprzętu siłowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu0,07%590
ZAPYTANIE OFERTOWE - Remont pomieszczeń na hali przy ul. Wąskiej0,07%637
INFORMACJA O WYBORZE - Remont pomieszczeń na hali przy ul. Wąskiej0,06%528
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlanej przy realizacji zadania inwestorskiego pn.: WYMIANA PARKIETU DREWNIANEGO W HALI WIDOWISKO0,06%535
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Remont łazienek w pokojach hotelowych0,06%493
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Kompleksu Milenium (BZP 106965 - 2016)0,12%1065
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Obsługa ratownicza basenu milenium spa przy ul. Łopuskiego 38 w miejskim ośrodku sportu i rekreacji w kołobrzegu (BZP 149039 - 2016)0,12%1017
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Przebudowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Kompleksu Milenium (BZP 106965 - 2016)0,10%853
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Obsługa ratownicza basenu milenium spa przy ul. Łopuskiego 38 w miejskim ośrodku sportu i rekreacji w kołobrzegu (BZP 149039 - 2016)0,09%817
ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę (modernizację) dachu budynku basenowego i socjalnego oraz nadzór autorski0,06%499
ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę (modernizację) dachu budynku basenowego i socjalnego oraz nadzór autorski0,06%483
ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę (modernizację) dachu budynku basenowego i socjalnego oraz nadzór autorski 30,06%483
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa wycinarki do darni.0,05%452
INFORMACJA O WYBORZE - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę (modernizację) dachu budynku basenowego i socjalnego oraz nadzór autorski 30,05%448
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - INFORMATYK – wymiar ­ 3/4 etatu0,10%827
"ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostarczenie dwóch serwerów, oraz jednej macierzy wraz z oprogramowaniem"0,07%618
INFORMACJA O WYBORZE - Dostawa wycinarki do darni.0,05%405
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i serwis uniwersalnego odkurzacza0,05%421
INFORMACJA O WYBORZE - zakup uniwersalnego odkurzacza0,04%350
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Podinspektor ds. informatyki0,08%731
ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługi prawnicze obejmujące kompleksową obsługę prawną0,10%858
"OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - Dostarczenie dwóch serwerów, oraz jednej macierzy wraz z oprogramowaniem"0,04%375
"ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostarczenie dwóch serwerów, oraz jednej macierzy"0,06%521
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU - Usługi prawnicze obejmujące kompleksową obsługę prawną0,04%349
ZAPYTANIE OFERTOWE - Stadion – przebudowa pomieszczeń i instalacji hydraulicznych poprawiających funkcjonalność obiektu0,04%331
"OGŁOSZENIE O WYBORZE - Dostarczenie dwóch serwerów, oraz jednej macierzy"0,05%449
ZAPYTANIE OFERTOWE - Szafki odzieżowe do szatni sportowej0,04%367
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawę artykułów higienicznych i środków czystości0,05%400
INFORMACJA O WYBORZE - Stadion – przebudowa pomieszczeń i instalacji hydraulicznych poprawiających funkcjonalność obiektu0,04%342
ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługi deratyzacji0,05%426
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Prowadzenie stałego monitoringu szkodników sanitarnych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu0,04%351
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - na dostawę i montaż szafek odzieżowych do szatni sportowej na stadion przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu0,03%302
ZAPYTANIE OFERTOWE - Kompleksowe usługi prania wodnego i maglowania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu0,04%325
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Dostawę artykułów higienicznych i środków czystości na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu0,04%318
ZAPYTANIE OFTOWE - Dostawa wody do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu0,04%369
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa paliw do samochodów i innych urządzeń0,04%353
"OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 366593 - 2016)"0,07%588
"PYTANIA I ODPOWIEDZI - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 366593 - 2016)"0,06%506
INFORMACJA O WYBORZE - Dostawa paliw do samochodów i innych urządzeń0,04%310
"INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 366593 - 2016)"0,06%503
"OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 366593 - 2016)"0,06%499
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU - Kompleksowe usługi prania wodnego i maglowania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu0,03%277
OGŁOSZENIE O WYBORZE - Dostawę wody do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu0,04%306
"OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu 2 (BZP 374102 - 2016)"0,07%570
"PYTANIA I ODPOWIEDZI - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu 2 (BZP 374102 - 2016)"0,06%509
"PYTANIA I ODPOWIEDZI 2 - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu 2 (BZP 374102 - 2016)"0,05%462
"INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu 2 (BZP 374102 - 2016)"0,06%486
"OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu 2 (BZP 374102 - 2016)"0,06%513
"OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu 3 (BZP 3502 - 2017)"0,08%725
"OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu 2 (BZP 374102 - 2016)"0,05%462
"OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 366593 - 2016)"0,06%500
"PYTANIA I ODPOWIEDZI - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu 3 (BZP 3502 - 2017)"0,06%492
"PYTANIA I ODPOWIEDZI 2 - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu 3 (BZP 3502 - 2017)"0,06%486
"INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu 3 (BZP 3502 - 2017)"0,06%488
"ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie i dostawa pław sygnalizacyjnych z pochylonym krzyżem, odnowienie pław z ubiegłego sezonu"0,05%440
Plan0,05%428
"OGŁOSZENIE O WYBORZE - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu 3 (BZP 3502 - 2017)"0,05%397
"INFORMACJA O WYBORZE - Wykonanie i dostawa pław sygnalizacyjnych z pochylonym krzyżem, odnowienie pław z ubiegłego sezonu"0,04%385
"ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i montaż lin torowych ( 5 szt. ) z napinaczem o długości 25 m , linka stalowa"0,05%420
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa nasion trawy na murawę boisk na stadionie0,05%445
"ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa silnika zaburtowego-spalinowego 90KM dla Gminy Miasta Kołobrzeg, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu wraz z wyposażeniem/dostawą/ sprzedażą/montażem urządz"0,02%156
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup zmywarek do posadzek zasilanych bateryjnie ( 2 szt. ) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu wraz z dostawą urządzenia0,05%395
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa nawozów mineralnych na murawę boisk na stadionie0,04%354
"OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu 3 (BZP 3502 - 2017)"0,04%348
"ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa silnika zaburtowego-spalinowego 100KM dla Gminy Miasta Kołobrzeg, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu wraz z wyposażeniem/dostawą/ sprzedażą/montażem urząd"0,04%386
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - na zakup zmywarek do posadzek zasilanych bateryjnie ( 2 szt. ) wraz z dostawą0,04%356
"INFORMACJA O WYBORZE - zakup i montaż lin torowych ( 5 szt . ) z napinaczem o długości 25 m , linka stalowa o średnicy śmigła 10,5 cm"0,03%294
INFORMACJA O WYBORZE - Dostawa nasion trawy na murawę boisk na stadionie0,04%315
INFORMACJA O WYBORZE - Dostawa nawozów mineralnych na murawę boisk na stadionie0,04%363
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa skutera wodnego z przyczepą transportową0,04%375
OGŁOSZENIE O WYBORZE - Dostawa skutera wodnego wraz z przyczepą transportową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu z wyposażeniem /dostawą /sprzedażą urządzenia0,03%249
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie i dostawa odzieży z nadrukiem0,03%225
OGŁOSZENIE - KONKURS OFERTOWY NA DOSTAWĘ POSIŁKÓW DLA RATOWNIKÓW W SEZONIE 2014 R.0,01%49
OGŁOSZENIE - KONKURS OFERTOWY NA DOSTAWĘ POSIŁKÓW DLA RATOWNIKÓW W SEZONIE 2014 R.0,01%47
OGŁOSZENIE - KONKURS OFERTOWY NA DOSTAWĘ POSIŁKÓW DLA RATOWNIKÓW W SEZONIE 2014 R.0,01%46
OGŁOSZENIE - KONKURS OFERTOWY NA DOSTAWĘ POSIŁKÓW DLA RATOWNIKÓW W SEZONIE 2014 R.0,01%46
OGŁOSZENIE - KONKURS OFERTOWY NA DOSTAWĘ POSIŁKÓW DLA RATOWNIKÓW W SEZONIE 2014 R.0,01%46
OGŁOSZENIE - KONKURS OFERTOWY NA DOSTAWĘ POSIŁKÓW DLA RATOWNIKÓW W SEZONIE 2014 R.0,01%46
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Z-ca Dyrektora ds. Obiektów Sportowych i Marketingu0,04%361
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa posiłków dla ratowników na teren plaży w sezonie 2017 r0,02%182
ZAPYTANIE OFERTOWE - Przegląd techniczny obiektów budowlanych w roku 20170,02%192
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Z-ca Dyrektora ds. Obiektów Sportowych i Marketingu0,02%147
"OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie robót budowlanych w budynku Akademii Rycerskiej położonego w Kołobrzegu na działce nr 261, obręb 12, przy ul. Wąskiej 1(BZP 529057-N-2017)"0,02%169
ZAPYTANIE OFERTOWE - Montaż kładek dla niepełnosprawnych na plaży0,02%135
OGŁOSZENIE O WYBORZE - Montaż kładek dla niepełnosprawnych na plaży0,01%103
"INFORMACJA Z OTWARCIA KOPERT - Wykonanie robót budowlanych w budynku Akademii Rycerskiej położonego w Kołobrzegu na działce nr 261, obręb 12, przy ul. Wąskiej 1(BZP 529057-N-2017)"0,01%89
"ZAWIADOMIENIE O WYBORZE - Wykonanie robót budowlanych w budynku Akademii Rycerskiej położonego w Kołobrzegu na działce nr 261, obręb 12, przy ul. Wąskiej 1(BZP 529057-N-2017)"0,01%74

Projekt ArchiwumBIP
powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych zgromadzonych przed sierpniem 2017 roku w biuletynie informacji publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.